Kom i gang med gratis alkoholbehandling

Alkohol og børn

Alkohol og børn passer ikke godt sammen

Der er ifølge Sundhedsstyrelsen minimum 122.000 børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer. Heraf vokser 60.000 børn op i familier, hvor forældrene har været indlagt med en alkoholrelateret sygdom.

Kun et mindre antal opdages og tilbydes hjælp og støtte, da børnene ofte har svært ved selv at bede om hjælp til at tackle de oplevelser, de har med forældre, der er påvirket af alkohol.

Børn skal ikke vokse op med alkoholafhængige forældre

Konsekvenserne for børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, er mange. Sundhedsstyrelsen oplyser, at børn med en mor eller far, der drikker, har 2½ gange større risiko for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, 3½ gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet og cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Endelig udvikler cirka en tredjedel af børnene senere i deres voksenliv selv et alkoholproblem.

Du kan gøre en forskel for dine børn.
Tal med børnene om alkoholproblemerne.
Læs her, hvordan du bedst taler med dine børn ...

Har dit barn det svært?

Alle forældre vil det bedste for deres børn, men det er ikke altid muligt at leve op til de gode intentioner. Har du et problem med alkohol, kan dine børn få vanskeligheder.

Børn reagerer meget forskelligt på et alkoholproblem i familien. Nogle børn ser velfungerende ud, selvom de har det svært. Andre børn viser, at de har det svært. Børnene kan reagere med et eller flere af følgende signaler:

 • har søvnproblemer eller mareridt
 • har svært ved at koncentrere sig
 • kommer let i konflikt med andre
 • har ikke lyst til at invitere kammerater med hjem
 • taler ikke med andre om deres problemer
 • isolerer sig
 • oplever angst
 • føler sig ensomme
 • påtager sig en forældrerolle
 • har ondt i hovedet eller i maven
 • er plaget af skyld eller skamfølelser 

Hemmelighed og tabu

Fra undersøgelser ved man, at selv helt små børn registrerer, at der er noget galt. Også når forældrene forsøger at lade som om, at alt er normalt og for eksempel ikke drikker, når børnene er tilstede. Børn mærker forældres stemningsændringer, selv efter indtagelse af få genstande, og vil også kunne registrere, hvis en forælder er uoplagt og træt efter af have drukket.

Børn bliver belastede, hvis dele af virkeligheden (som for eksempel et alkoholproblem) holdes skjult. De kan få problemer med at stole på egne oplevelser, og det kan påvirke selvværdet negativt.

Hvad kan du gøre?

Det er vigtigt, at dit barn får hjælp til at tale om sine egne og familiens problemer, men børn kan bedst tage imod støtte, når de ved, at de voksne får hjælp.
Derfor er det bedste, du kan gøre, at:

 • søge alkoholbehandling og efterfølgende.
 • tale med børnene om alkoholproblemet.
 • anerkende, at børnene højst sandsynligt har haft det svært med dit forbrug.
 • sørge for at børnene får at vide, at det ikke er deres skyld eller ansvar.

Børn der vokser op i familier med alkoholproblemer kan få gratis og anonym rådgivning på www.hope.dk/ung.