Kom i gang med gratis alkoholbehandling

Det er skadeligt for børn at vokse op med alkoholafhængige forældre

Alkohol og børn passer ikke godt sammen

122.000 børn og unge i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer. For 60.000 af børnene har forældrene været indlagt med en alkoholrelateret sygdom.

Mange af børnene bliver overset og kun få får hjælp og støtte. De har ofte svært ved at bede om hjælp og tackle oplevelserne med deres alkoholpåvirkede forældre.


Følgevirkninger

Det har alvorlige konsekvenser at vokse op i en familie med alkoholproblemer.

Børn med en mor eller far, der drikker, har 2½ gange større risiko for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. De har 3½ gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet. De har ca. dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Og omkring en tredjedel af børnene udvikler senere i deres voksenliv selv et alkoholproblem.

Selv helt små børn registrerer, at der er noget galt i familien. Også når forældrene forsøger at lade som om, alt er normalt, og ikke drikker, når børnene er tilstede. Børn mærker ændringer i forældrenes stemning selv efter få genstande, og hvis en forælder er uoplagt og træt efter at have drukket.

Det belaster børn, når dele af virkeligheden - som fx et alkoholproblem - holdes skjult for dem. De kan få problemer med at stole på egne oplevelser, og det kan påvirke deres selvværd.


Tegn på at et barn oplever alkoholproblemer i hjemmet

Børn reagerer forskelligt på alkoholproblemer i familien. Nogle børn virker velfungerende, selvom de har det svært. Andre børn viser tydelige tegn på mistrivsel. Der findes ikke en drejebog, men følgende tegn kan være udtryk for, at barnet har det svært:

 • søvnproblemer eller mareridt
 • svært ved at koncentrere sig
 • kommer let i konflikt med andre
 • ikke lyst til at invitere kammerater med hjem
 • taler ikke med andre om deres problemer
 • isolerer sig
 • oplever angst
 • føler sig ensomme
 • påtager sig en forældrerolle
 • ondt i hovedet eller i maven
 • plaget af skyld eller skamfølels

Hvad kan du gøre?

Det er vigtigt, børnene får hjælp til at tale om egne og familiens problemer, men de kan bedst tage imod støtte, når de ved, at de voksne får hjælp:

 • kontakt Alkolinjen på 80 200 500 eller skriv til rådgiverne på Brevkassen
 • anerkend, at drikkeriet har påvirket børnene
 • tal med børnene om alkoholproblemet
 • sørg for at børnene får at vide, at det ikke er deres skyld eller ansvar

Hjælp og råd til forældre, der drikker for meget

Hjæp og råd til pårørende

Hjælp og råd til børn og unge

Gode råd fra rådgiveren

Hør alkoholkonsulent og familieterapeut, Ann Provis, der her giver gode råd til, hvordan du skal forholde dig omkring børn i en familie med alkoholproblemer.