Kom i gang med gratis alkoholbehandling

Tal med dit barn

Alkoholmisbrug? Tal med dit barn

Hvis forældre ofte drikker så meget, at de er tydeligt påvirkede, kan det skade forholdet til deres børn. Børnene oplever, at forældrene, som normalt er omsorgsfulde, rare og opmærksomme, pludselig bliver utilregnelige, uinteresserede og egoistiske. Det gør det svært for børnene at have tillid til forældrene.

Det er særligt et problem for børn, som ikke forstår sammenhængen mellem, at forældrene drikker alkohol, og at de ændrer opførsel. Det virker uforståeligt og skræmmende for dem.

Nogle vil sikkert sige, at det bedste, du kan gøre for at hjælpe dit barn, er at stoppe dit misbrug af alkohol. Hvis du er afhængige af alkohol, ved du, at det ikke er så enkelt at blive ædru. Måske har du det som mål at blive ædru eller er allerede i gang med et behandlingsforløb. Men i mellemtiden skal du fortsat være forælder og klare den opgave på bedst mulig måde.

Sæt dig ind i barnets situation

Når man har vanskeligheder, er det nemmere at tænke på sig selv end på andre.
Det er en menneskelig egenskab og helt forståeligt. Men som forælder er det vigtigt, at man også tænker på barnets situation og prøver at sætte sig ind i, hvordan ens egne og familiens problemer påvirker barnet.
For eksempel har barnet brug for nærhed og kontakt, både fysisk og psykisk. Nogle gange kan voksne opleve dem omklamrende og krævende. Måske du har mere behov for tid til dig selv? Tænk over, hvordan du kan imødekomme begge behov.

Barnet sætter pris på små tegn på opmærksomhed, og at man holder af ham/hende. Et klem, et venligt ord, eller et spørgsmål om hvordan barnet har det kan have stor betydning. Venlige ord og små tegn på, at man er lidt opmærksom, kan man godt finde plads til, selvom man har det svært.

Tænk over, hvordan barnet har oplevet specielle situationer derhjemme. Kan noget af dette skabe usikkerhed og angst eller skabe forvirring?

Tænk over din egen optræden, når du er sammen med dit barn.
Bliver du hurtigt vred?
Virker du uinteresseret eller afvisende?
Hvad kan det betyde for dit barns opførsel?

Tal med dit barn

Det at snakke med dit barn er en god ide af flere grunde. Ved at snakke sammen kommer I hinanden nærmere. Du får indblik i det, dit barn har set og oplevet, og kan derved ”aflive” misforståelser. Snakken kan være med til at forstå det, dit barn ikke forstår og måske har brug for hjælp til at få bearbejdet for at kunne komme videre.

Bekræft dit barns følelser og oplevelser

Børn, som forstår det, der sker i familien, og får snakket om det, de har set, og de følelser, som er knyttet til oplevelsen, mestrer bedre skyldfølelsen, skammen og uforudsigeligheden, som ofte følger med, når der er alkoholproblemer i familien. De føromtalte følelser forsvinder ikke, men ved at snakke med barnet og bekræfte oplevelserne og følelserne omkring det, kan det gøre hverdagen lidt lettere.

Undgå hemmeligheder

Alt for mange forældre prøver at holde alkoholproblemet hemmeligt. Det gælder også den forælder, som ikke har et alkoholproblem, hvilket ofte sker i den bedste mening. Forældrene vil beskytte barnet og tror, det sker ved, at barnet ved mindst muligt. Men barnet opfatter mere, end vi aner, og de allerfleste børn aner, at der er alkoholproblemer. Hvis forældrene prøver at skjule det, bliver det en ”pseudo- hemmelighed”, som ikke har nogen anden funktion end at skabe usikkerhed og misforståelser.

Vær konkret

Det er altid vigtigt for et barn at få snakket om de ting, det tænker på. Men det er fornuftigt at tage udgangspunkt i noget, som er helt konkret. At hjælpe barnet til at få snakket om en hændelse eller en bestemt situation er en god indledning til at spørge ind til, hvad barnet tænkte eller følte i forhold til det, som skete. Nogle børn har brug for god tid til at snakke om fakta, som er knyttet til det, de har set, før de kan snakke om, hvad de oplevede eller følte.

Hvordan taler man om det?

Det er ikke altid nemt at tale med vores børn, særligt ikke hvis temaet er sårbart og vanskeligt. Her er nogle gode råd i sådanne situationer:

Husk at lytte

Det kan godt betale sig at indlede en samtale med et barn ved at lytte. Giv barnet tid til at snakke. Spørg gerne, og afbryd ikke ved at sige: det var ikke sådan. Det er naturligt, at barnet konstruerer sine egne forklaringer, og det er godt, at du kender til dem. Det vil dermed være lettere for dig at vide, hvad du skal sige og forklare.

Find en god situation

Du, som kender dit barn, ved, hvilke situationer som egner sig bedst til en samtale, også om vanskelige ting. Det er ikke altid, det fungerer at sætte sig ned og sige: Nå, skal vi snakke om det? Ofte er det bedre at snakke med barnet i forbindelse med et fælles gøremål – en tur i skoven, eller når barnet tegner eller leger. Måske begynder du snakken med at minde barnet om noget, som er hændt fornyeligt, og som har med alkoholproblemet at gøre.