Kom i gang med gratis alkoholbehandling

Info om rådgiverne

Louise

Uddannet sygeplejerske i 2004 og har arbejdet med syge børn, unge og deres familier med særlig interesse for de socialt udsatte og psykiatri. Siden 2012 har jeg arbejdet i et misbrugscenter og har Sundhedsstyrelsens grunduddannelse i alkoholbehandling. Derudover efteruddannelse i coaching, kognitiv adfærdterapi ved alkoholproblemer, nada og den motiverende samtale.

Lasse

Jeg er oprindelig uddannet automekaniker 1972, men har siden 1986 år arbejdet med arbejdsmiljø. Ad den vej har jeg stiftet bekendtskab med forskellige former for misbrug. I gennem 12 år har jeg arbejdet som rygestoprådgiver både for borgere og virksomheder. Samtidig har jeg også arbejdet som rådgiver på Stoplinien. De seneste 4 år har jeg desuden arbejdet med alkoholrådgivning både i virksomheder, gennem opsøgende arbejde og som rådgiver på Alkolinjen.

Anya

Jeg er uddannet sygeplejerske og har i mange år arbejdet som ledende sygeplejerske i både akut og ambulant psykiatri og senest i det kommunale misbrugsbehandlingsregi. I forhold til alkoholbehandling har jeg således en vidtrækkende erfaring i behandling af alvorlige abstinenstilstande samt viden om de somatiske følgevirkninger der kan være i forbindelse med et stort alkoholforbrug. Jeg har grunduddannelsen for alkoholbehandlere i ambulant alkoholbehandling, er kognitiv terapeutisk uddannet og har stor erfaring i alkoholterapeutiske samtaleforløb. Aktuelt er jeg i gang med en Masteruddannelse i organisationspsykologi.

Else Marie

Jeg er uddannet pædagog i 1980. Har derefter arbejdet i dag og døgnregi med udviklingshæmmede. Efterfølgende arbejdet i psykiatrien i mange år. Påbegyndte en uddannelse til psykoterapeut, og afsluttede denne i 2002. Har arbejdet i et familiehus som psykoterapeut gennem 7 år. Arbejder nu som behandler i misbrugsregi og har Sundhedsstyrelsens alkoholbehandleruddannelse.

Connie

Er ansat som sygeplejerske under Lænke Ambulatorierne og har både psykiatrisk og misbrugsbehandlererfaring. Fungerer som alkoholkonsulent og underviser omkring alkoholproblemer samt alkohols indflydelse på hjernen og kroppen. Er desuden teamleder for Det Udgående Team (DUT), der er et samarbejde mellem professionelle og tidligere alkoholmisbrugere. DUT er et tilbud til mennesker med alkoholproblemer og deres pårørende, der har behov for rådgivning i forbindelse med alkoholmisbrug.

Charlotte

Uddannet socialrådgiver 1975. Uddannet terapeut 1995. Har i 20 år hovedsaligt arbejdet med misbrug, først stofmisbrugere siden alkoholmisbrugere. Har i Blå Kors regi kørt et Projekt Pam for pårørende samt i 10 år primært arbejdet med pårørende til alkoholmisbrugere. Har løbende haft grupper, weekendkurser samt individuel terapi. Siden 2008 været ansat som familierådgiver i Ballerup Kommune.

Anna

Uddannet cand.mag. i filosofi og psykologi. Har tidligere arbejdet med telefon og mail-rådgivning samt undervisning om spiseforstyrrelser og selvskade. Er nu ansat i Nordsjællands Misbrugscenter og arbejder med udredning og behandling af voksne med stof- og alkoholproblemer samt deres pårørende.

Anita

Jeg hedder Anita og jeg har længe haft stor interesse for rusmiddelområdet. Jeg startede med at have et studiejob på Center for Rusmiddelforskning, hvor jeg hørte hundredevis af interviews med mennesker, der havde hver deres gribende historie og baggrund. Her blev jeg virkelig ’fanget ind’, og jeg har efterfølgende arbejdet med projekter i forskellige rusmiddelcentre. Nu sidder jeg som alkoholforebyggende medarbejder i Sundhedshuset i Silkeborg, hvor jeg blandt andet har motiverende og rådgivende samtaler med mennesker, der ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug. Jeg skal også uddanne medarbejdere i at tage opsporende samtaler, når de er ude ved borgere, hvor alkohol er blevet et problem. Jeg er uddannet antropolog og skrev speciale omkring unge og deres brug at stoffer i Brasilien. Det blev et projekt, der kom til at handle meget om forskel i klasse og de unges håb og forventninger.