Kom i gang med gratis alkoholbehandling

Hvem står bag Hope?

Læs om Alkohol & Samfund, der står bag HopeHope ejes af Alkohol & Samfund, der er en landsdækkende organisation uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesse.

Alkohol & Samfund vil forandre alkoholkulturen i Danmark, så færre udvikler alkoholrelaterede skader, og flere med alkoholproblemer tidligere tilbydes og modtager kvalificeret hjælp. Læs mere om Alkohol & Samfund

Alkohol er en samfundssag

Mange parter har indflydelse på alkoholkulturen og spiller en rolle ift. at forandre den. Den våde alkoholkultur og dens negative konsekvenser er resultatet af et samspil mellem borgere, civilsamfund, politikere, myndigheder og en indflydelsesrig alkoholindustri – og kulturen danner rammen for den enkeltes alkoholvaner. Det er derfor afgørende at samarbejde bredt om at forandre alkoholkulturen – nationalt som internationalt.

Alkohol & Samfund arbejder for et Danmark uden alkoholproblemer

Vision

Alkohol & Samfund har en vision om et Danmark uden alkoholskader.

Mission

Alkohol & Samfund vil forandre alkoholkulturen.

 • Færre skal udvikle alkoholrelaterede skader.
 • Flere med alkoholproblemer skal tidligere tilbydes og modtage kvalificeret hjælp.

Mærkesag

Alkohol & Samfund ser det som afgørende, at aktører på alkoholområdet arbejder sammen og i samme retning. Derfor har Alkohol & Samfund som mærkesag at arbejde for en national handleplan på alkoholområdet, som kan fungere som fælles styringsværktøj.

Nationale mål

Alkohol & Samfund anbefaler, at Danmarks kommende nationale handleplan på alkoholområdet sigter efter at indfri følgende mål:

 • Det gennemsnitlige alkoholforbrug skal sættes ned
  Alkoholforbruget – her monitoreret og målsat i form af det gennemsnitlige indenlandske salg af alkohol målt i liter ren alkohol per indbygger på 15 år og derover – skal inden år 2025 reduceres med 30 % fra i gennemsnit 9,5 liter i 2014 til højest 6,6 liter ren alkohol.
 • Færre skal drikke mere end højrisikogrænsen
  Andelen, der drikker mere end 14 genstande pr. uge for kvinder og 21 genstande per uge for mænd skal reduceres med mindst 30 % inden 2025. Det vil sige en reduktion fra 8,5 % i 2013 til højest 5,9 %, som drikker over højrisikogrænsen.
 • Børn skal ikke drikke alkohol
  Andelen af 15-årige, der har været fulde skal reduceres med mindst 50 % inden 2025. Det endegyldige mål er, at der i 2030 ikke vil være nogen børn, som har erfaring med beruselse. Tal fra 2013 viser, at 37,6 % af de 15-årige piger har været fulde mindst to gange. Dette skal reduceres til højst 18,8 % inden 2025. Blandt 15-årige drenge har 41,1% været fulde mindst to gange. Dette skal reduceres til højst 20,7 %.
 • Flere personer med alkoholproblemer skal i alkoholbehandling
  Inden 2025 skal antallet af personer, som modtager hjælp gennem den offentlige alkoholbehandling, øges med mindst 50 %. Det vil sige en vækst fra 15.400 personer der modtog hjælp gennem den offentligt finansierede alkoholbehandling i 2013 til 23.100 personer om året inden udgangen af 2025.
 • Færre skal dø af alkohol
  Den alkoholrelaterede overdødelighed på knap 2900 dødsfald i år 2013 skal inden 2025 reduceres med mindst 30 %, så alkohol maksimalt forårsager 2.000 dødsfald om året.