Kom i gang med gratis alkoholbehandling

Er du bekymret for, om din kollega drikker?

Drikker din kollega for meget?

Du kan hjælpe din kollega, hvis du er bekymret for eller har lagt mærke til, at denne er begyndt at drikke for meget. Får personen den rette hjælp i tide, kan han/hun undgå, at det udvikler sig til en alvorlig afhængighed, der kan koste jobbet.

Det er ikke dit ansvar at få din kollega til at tage hånd om alkoholproblemet, men du bør altid gå til ledelsen, HR-afdelingen eller tillidsmanden, så de kan tage en samtale med medarbejderen og sørge for, at denne får hjælp.

Arbejdspladsen har stor betydning for, at den der drikker erkender sit problem og får et succesfuldt udbytte af en alkoholbehandling. Undersøgelser viser, at 63 procent gennemfører en alkoholbehandling, når arbejdspladsen har henvist til behandlingen.

I Danmark kan alle med alkoholproblemer få gratis behandling gennem kommunen. Mange virksomheders sundhedsforsikringer dækker også betaling for alkoholbehandling på private behandlingscentre.


Hjælp og råd om alkoholproblemer:

Alkolinjen 80 200 500

Ring anonymt og gratis til Sundhedsstyrelsens Alkolinje og tal med en professionel rådgiver.
Alkolinjen har åbent alle hverdage kl. 11 – 15

Brevkassen

Skriv anonymt og gratis til pårørende-rådgivere, alkoholbehandlere og sygeplejersker med speciale i alkoholskader på Hope Brevkassen.

Du kan også få gratis og anonym vejledning hos de kommunale alkoholrådgivninger.


Tegn på alkoholproblemer

  • Humøret svinger

Det ene øjeblik er din kollega meget glad og det næste nærmest deprimeret. Hans/hendes mentale tilstedeværelse svinger, og uforklarlige vredesudbrud opstår pludselig.

  • Små svipture

Din kollega holder lange pauser, møder senere på arbejde og går tidligere hjem. Måske er vedkommende også ofte syg om mandagen.

  • Dårlig kvalitet

Din kollegas arbejde bliver dårligere og dårligere udført. Din kollega har muligvis manglende evne til at fokusere og får ikke løst sine opgaver i vanligt tempo.

  • Ingen interesse for resultater

Din kollega interesserer sig ikke længere for resultater og arbejdsmæssige formåen. Det er ikke vigtigt for vedkommende.

  • Isolerer sig

Din kollega deltager ikke i hyggesnak og smalltalk. Han går direkte hjem, så snart han har muligheden for det.

  • Udspekulerede løgne

Din kollega stikker hvide løgne og undskyldninger om fraværet, isolationen og humørsvingningerne.

  • Knudret økonomi

Din kollega anmoder om forskud på lønnen eller låner penge af andre på arbejdspladsen. Det kan også være, at din kollega tilbyder at give en hjælpende hånd med praktiske ting for billige penge.

  • Usædvanlig træt

Din kollega arbejder langsommere, gaber ofte og virker generelt meget træt. Misbrug snyder os for vores søvn, bl.a. fordi man i stedet spekulerer over sin situation og er angst for, hvilke konsekvenser det kan få, hvis misbruget bliver opdaget.

  • Lovligt misbrug

Din kollega arrangerer ofte forretningsaftaler, hvor der er mulighed for at drikke. Fx middage eller frokoster. Det kan være en mulighed for legalt at drikke alkohol i arbejdstiden eller for at feste og føle opstemthed.

  • Trist og deprimeret

Din kollega ser trist ud og griner sjældent.