Ambulant behandling - dag eller aften

Dagbehandling og ambulant alkoholbehandling er gratis hos kommunen.

Behandling om dagen eller om aftenen betyder, at du går i behandling, mens du bor hjemme og har mulighed for, helt eller delvist, at passe dit arbejde imens.

En af de store fordele ved ambulant behandling er, at du har mulighed for at arbejde med de problemstillinger, der er i dagligdagen, mens behandlingen står på.
Det kan være problemstillinger som:

  • Hvordan begår jeg mig, når der er alkohol overalt?
  • Hvad skal jeg sige til de andre?
  • Hvordan løser jeg problemer på en anden måde end ved at forsøge at drikke dem væk?

Samtidig er ambulant alkoholbehandling et langt mindre indgreb i dit liv, end det er at gå i døgnbehandling med alt, hvad det indebærer i forhold til familie, arbejde osv.

Ambulant behandling er bedst til dig, der har et liv, der trods drikkeriet hænger sammen.
Det du skal se på, er:

  • Har jeg en god struktur i min hverdag, f.eks. arbejde eller andet?
  • Har jeg et netværk, som ikke kun består af drikkende, f.eks. familie, arbejdsplads eller venner, der støtter op om behandlingen?
  • Er jeg fri for fysiske eller psykiske lidelser som angst, depression og personlighedsforstyrrelser?

Såfremt dette er opfyldt, vil du almindeligvis have samme gode gavn af ambulant behandling, som en døgnbehandling.

I behandlingen får du viden om afhængighed og indsigt i dig selv.
Du bliver personligt afklaret og får lagt planer for dit fremtidige liv uden alkohol.
Behandlingen omfatter foredrag, undervisning, gruppemøder og individuelle samtaler.

De fleste kommunale alkoholbehandlinger har også tilbud om familiebehandling.
Familiebehandlingen henvender sig til både parter, børn og øvrige familie.
Familiebehandlingen er for det meste et gratis tilbud i sammenhæng med, at den drikkende starter i et behandlingsforløb.