Døgnbehandling

Døgnbehandling er typisk et behandlingstilbud til dig, der som følge af længere tids stort forbrug af alkohol, har udviklet en fysisk afhængighed.

Døgnbehandling forstås som en særlig intensiv behandlingsindsats, hvor du bor på behandlingsinstitutionen.

Det er et relevant tilbud, hvis:

  • du lever i et drikkemiljø, dvs. at din omgangskreds fortrinsvis består af andre, der har et skadeligt stort forbrug af alkohol.
  • dit drikkeri udgør størstedelen af din hverdag.
  • du har psykiske vanskeligheder, der kræver samtidig behandling, tilsyn og omsorg.


Næsten hver anden af alle er afhængige af alkohol, har også personlighedsforstyrrelser, og mere end hver tredje har symptomer på angst, depression eller ADHD (”voksen DAMP”).

Målet med behandlingen er, at du opnår total afholdenhed fra alkohol og at sikre dig livskraft og genvunden selvrespekt med mindst mulig risiko for, at du begynder at drikke igen.

I behandlingen får du viden om alkoholafhængighed og indsigt i dig selv.
Du bliver personligt afklaret og får lagt planer for dit fremtidige liv uden alkohol.
Behandlingen omfatter foredrag, undervisning, gruppemøder og individuelle samtaler.

Døgnbehandling er kun gratis for dig, hvis din kommune henviser dig til det og dermed afholder udgifterne til behandlingsstedet.

De fleste kommunale alkoholbehandlinger har også tilbud om familiebehandling.
Familiebehandlingen henvender sig til både partner, børn og øvrige familie.
Familiebehandlingen er for det meste et gratis tilbud i sammenhæng med, at den drikkende starter i et behandlingsforløb.