Familiebehandling

De fleste kommunale alkoholbehandlinger har også tilbud om familiebehandling.
Familiebehandlingen henvender sig til både partner, børn og øvrige familie.
Familiebehandlingen er et gratis tilbud i sammenhæng med at den drikkende starter i et behandlingsforløb.

Kommunerne er forpligtet til at tilbyde behandling til borgere med alkoholproblemer, og har ofte også tilbud til resten af familien.

Familiebehandlingen består typisk af undervisning, øvelser og gruppearbejde.
Der undervises i afhængighedsprocesser og hvordan afhængigheden påvirker resten af familien.
Der undervises også i de forskellige roller som den drikkendes partner og børn normalt påtager sig i familien, samt i hvad ”medafhængighed” er.
Gennem undervisningen får deltagerne mulighed for at tale om, og bearbejde de ofte svære følelsesmæssige konsekvenser af at være pårørende til en afhængig.