Pårørende terapi

Et alkoholproblem er ikke et problem, der alene vedrører den, der drikker.
Alkoholproblemer vedrører hele familien og navnlig de nærmeste, som partner og børn.
Både partner og børn er ofte lige så belastede, som den der drikker.

Som pårørende - det vil sige partner, barn eller nærmeste familie til en der har et alkoholproblem, kan du have behov for støtte, så du ikke selv udvikler psykiske problemer, eller selv får problemer med alkohol.

Kan det hjælpe mig at søge hjælp?

Alle i en familie kan være med til at ændre et alkoholproblem.
Som pårørende er du ofte fanget ind i et net af oplevelser med den, der har alkoholproblemet.
Når du som pårørende har besluttet dig for en ændring, sker der ofte noget i resten af familien.
Ofte medfører din ændring, at den der har alkoholproblemet motiveres yderligere til at søge hjælp.

Hvor henvender jeg mig?

Kontakt alkoholbehandlingen i din kommune og hør om deres tilbud til pårørende.
Se liste med adresse på alle kommunale alkoholbehandlinger

Spørg din læge om du er omfattet af en regel, der gør, at du kan få en henvisning til psykologisk behandling. En samtale hos en psykolog eller terapeut varer oftest en time og kan koste 600-700 kr.
Psykologer anvender ikke medicin i behandlingen.

Skriv til rådgiverne på Hope Brevkassen

Ring gratis og anonymt til rådgiverne på Alkolinjen 80 200 500

Hvordan forløber et terapeutisk forløb?

I et terapeutisk forløb vil du sammen med terapeuten finde ud af, hvad du vil have hjælp til.
I et forløb for pårørende vil et af temaerne ofte være, at du bliver klar over dine grænser i forhold til den, der har alkoholproblemet, og finde ud af hvordan du vil forholde dig til den med alkoholproblemet.