Selvhjælpsgrupper

I en selvhjælpsgruppe mødes man og udveksler erfaringer med andre, der er eller har været i samme situation som en selv.

På den måde får du mulighed for at få adgang til andre menneskers viden, og samtidig kan andre få glæde af den viden, du har.

Det handler ikke om behandling, men om at man mødes i grupper med det formål at hjælpe sig selv og hinanden til et bedre liv.
Til møderne er der ikke professionelle behandlere tilstede.

Anonyme Alkoholikere, Familieklubberne, Landsforeningen Lænken og mange væresteder har selvhjælpsgrupper rundt om i landet.
Her kan enhver, der oplever at have et problem med alkohol, deltage gratis.