Olines Livsfortælling

Angajoqqaakka imigassamik atuisuunerat, inuuninni nuanniitsunik sunniuteqartarsimapput. Ullumikkut 26-inik ukioqalissaanga, marlunnik meeraqarpunga ueqarlungalu. Qatannguteqarpunga arfineq marluk. Oqaluttuassaralu imatut aallartikkusuppara. Taamani suliffeqanngillat: Silattorpunga angajoqqaakka suliffeqanngittut, tamarmik ilinniarsimasuunngillat, ilinniarnissamik eqqasuuteqarneq ajorput. Kommune-miit aningaasarsitinneqartarput ikiuutinik. Kommune-miit aningaasarsitinneqartarnerminni tamatigut imigassaq ilanngunneqartuaannarpoq. Aningaasanik pissarseqqinnissap tungaanut nerisassanik amikkitsisarpugut, ullut tamaasa ingaartorneq ajorpugut. Atisassaqarneq ajorpugut, inuup allap atisakuinik atisaqartarnikuuvugut, tassami atisartaarnissamut angajoqqaat akissaqanngillat. Suliffeqalerput: Angajoqqaakka ilinniarsimasuunngikkaluarlutik suliffittaarput, imigassamillu atuisarnerat annertusivoq akissaqalernerat qaffakkami. Sukkut tamaana atisassatigut tunisarpaatigut. Nerisassat annertunerulerput, kisiannili ullut tamaasa ingaartorneq ajorpugut. Angajoqqaat imigassamik atuisarnerat: Silattorpunga angajoqqaakka imigassamik atuisarnerminni tamatigungajak kamaanneq, assortuunneq, persuttaanneq atungaringaat. Taamatullu atungaqarnerat meeraanera tamaat akuerisinnaanngilara, tassami uanga qatanngutinni angajullersaavunga, angajullersaangamalu qatanngutikka nukarliit paarinissaqanngimmata angajoqqaakka qaatunnissaata tungaanut paaqqutarisarsimavakka. Angajoqqaakkami imigassamik atuineranni paarisaruttorakkit, qatanngutimma ?anaanaqqatullusooq? saaffigiuaannartarpaannga, naak massa angajoqqaakka saaffigisinnaangaluarlugit. Tassami angajoqqaakka imersimaleraangamik oqqatilersarput, ilaannilu ataatama anaananga annersartarpaa unatarlugu tilluusaqalersillugu. Allaammi ima ingasatsingaaq ilaannikkut unnuaannaq anisittarluta. Uagullu taamani meeraasugut tujormilluta oqartaraluarluta tusaaneqarneq ajorpugut, oqartarpummi ilissiuna meeqqat oqaasissaqanngilasi, uffa massa tujormisarnerput unitsikkusukkaluarlutigu. "Takoqqusaarneq" Tujormisarsimanera ilutigalugu assigiinngitsutigut "takoqquneq" atortarsimavara, soorlu aningaasanik annikitsunik tillinniarneq, aningaasivissiorneq ingerlattalersimangaluarpara, tamannalu unitsinnikuuara. Pisiniarfimmut tillingarniarneq ingerlattalersimangaluarpara unitsilluguli. Ukiukitsunnguullunga pujortartarniarneq ingerlatilersimavara suli maangamut pujortartarneq ingerlappara. Inuusuttuaranngorama: Meeqqat atuarfiat naammassiartorpara illoqarfimmut, illoqarfimmut atuariartorama toqqissiallattutut misigisimalerpunga, kolligie-niileramami. Kolligie-nimi imigassamik atuisoqanngilaq. Meeqqat atuarfianni naammassiartoramali angajoqqaanni najungaqarusukkunnaarsimavunga. Kisianni taamani imigassamik tujormisinneqartarsimanerup kingunerisaanik atungarisarsimavara kolligieqatinik naalaangaarniarfiginninneq, nammineerlunga kisima isumanga atorniartarlugu. Ilinnialernissaq: Meeqqat atuarfiat naammassinerata nalaani ilinniarnissara eqqarsaatigisalersimavara, tassami angajoqqaakka taamani inuuninnut nallersuuttalersimavakka. Angajoqqaakkami ilinniangaqarsimanngillat uangalu eqqarsaatigisalersimavara angajoqqaakka assingalugit inuuneqassanerlunga, toqqarparalu assingalugit inuuneqarniarnanga, ilinniangaqarusuppunga naammassisassannik. Ilinniarnissannullu qinnuteqarsimavunga ukioq 2003-mi. Akuerisaasimallungalu. Ilinnialerneq: Pisiniarfimmiutut ilinniarlunga aallartippunga 2003-mi, ukiup aappassaalu aallartillugu assorujussuaq imigassamik atuisalerpunga, tamannalu atuarninnut akornutigivara, tassami karakterikka appasippallaalersimapput, karakterillu appasippallaarnerata kingunerisaanik ilinniarfinninngaanniik piumaffigineqarpunga ukioq ataaseq pause-qqaassasunga. Pause-rama atuarnera unitsikkallariarakku inuunera nassaareqqittutut ippara, tassami angajoqqaakka assingalugit imigassamik atuisalersimangaluarpunga, tamannalu unnitsinniartariaqarpara ilinniarnissaralu aalluteqqilerlugu. Ilinnialeqqinnissama tungaanut pisiniarfimmi sulivunga, taamanikkut pisiniarfimmiunngorniarama praktikkerfigisakunni. Taamanilu eqqarsaatigilersimavara pisiniarfimmiutut ilinniarniarunnaarlunga allaffimmiunngorniarusullunga, atualeqqinnissannullu allaffimmi suliffimmut praktikkerfissarsiorlunga, iluatsillugulu. Ukioq 2005-mi praktikkerlunga aallartippunga, taamanikkut ukioq ataaseq praktikkerpunga, taannalu suli siunniusimattuarpara angajoqqaakka assingalugit inuuneqarusunngilanga ilinniangaqartoorusuppunga. Ukioq ataaseq praktikkersimanerup kingunerisaanik, ilinniakkama naammassinissaa kinguaqqippoq. Tassa naammassisussanngorlunga ukioq 2009-mi. Ukiullu ingerlapput ilinniangara naammassivara, assut uangaalluni nuannerpoq ilinniakkamik naammassinnissinnaasimangama, tassa uanga ilaqutariit iluanni siullersaallunga ilinniakkamik naammassinnippunga, tamannalu tulluusimaarutigisaqaara. Initaarneq: Ilinniarnera tamangajaat angajoqqaanni inissisimasuuvunga, tassami ilinniarnermusiakka annikitsunnguupput, initaarnissannullu akissaqarnanga. Kisianni qujanartumik angajoqqaama ilaqutaat allat nunaqarfigisarput qimannialeraangamikku iningisartik uannut paaritittarsimavaat, uangalu tamanna nammineersinnaalernissannut iliunniutigisarsimaqaara, naak piffissaq sivikittaraluartoq. Nammineersinnaaleriartornissaralu annertusiartoriarmat ilungersulersimavunga nammineerlunga angerlarsimaffeqalerniarlunga, iluatitsivungalu 2008-mi januar-ip qaammataani initaarnissannut. Assorsuaq taamani initaarama inersimasunnguallattutut misigisimavunga. Appataarneq: Inuusuttuaraaninninngaanniit angutit assigiinngitsut naapittarsimangaluarpakka, taakkulu uannut tulluussorineq ajorakkit qimattarsimallugit. Tassami meeraanera tamaat asanninnermik iluamik tuniorneqartarsimanngilanga, aappartaartaraluarninnilu asanninnermik tuniorneqartarnera assut uummatikkut anniarisarsimavara, taamalillunilu qimanniartarsimallugit. Kisianni qujanartumik aalajangersimavunga angummik qanorikkaluamilluunniit naapitsinguma misilillungu inooqatigilissallugu. Angummillu inooqatigilerumaagassannik naapitsisimavunga ukioq 2008 aasariartulernerani. Taamanikkut inooqatigiileratta immitsinnut misigissuserqarnerput annikippoq, taamanikkummi taanna inooqatigilersimasara imigassamik annertuumik atuisarpoq. Immitsinnulli ilisariartulernitsinni nassaariartulersimavugut, taannami angut inooqatigilersimasara imigassamik atuinera annikilliartulersimavoq. Immitsinnut ilisariartulernitsinni inooqatigilersimasama misigissutsini annissortalermagit, paasiartulersimavara kisima meeraaninni imigassaq pissutaalluni tujormisinneqarneq ajorsimallunga. Inooqatigisamami oqaluttuartarnera malillungu nammineq aamma meeraangami tujormisinneqartarsimavoq. Asanninneq: Meeraanera tamangajaat angajoqqaanniit asanninnermik tuniorneqarneq ajorpunga, qujanartumillu allat ilaqutaasut asanninnertik nittarsarluartarsimavaat. Taakkulu assut qujassutissaqarfingaakka. Inooqatigisaralu inooqatigiinnerput sivittulermat immitsinnut asanninnermik tunioralersimavugut, naak meeraalluta asanninnermik tuniorarneqartannginneq misigereernikuungaluarlutigu. Soorunalimi aallaqqaammut misigissutsinut annernarpoq, tassami asanninneq meeraanitsinniilli pisariaqartittuarsimavarput. Kisianni qujanartumik taamannak tuniortarsimanerput inuunitsinni assut toqqissiallaatigisimaqaarput, ullumikkullu assut iluaqutigeqalutigu. Immitsinnullu nassaariartulernerput annertusingaluttuinnarpat aalajangersimavugut katinniarluta, tassa inooqatigiinnerput ukioq ataaseq qaammatialunnguillu qaangiummata katissimavugut, peqqissimissutiginerlu ajorsimavarput katissimanerput. Meeraqalerneq Asanninnerput sakkortusiartortillugu aalajangersimavugut meeraqalerniarluta, iluatsissimavarpullu meerartaarnissarput, naak aappariinnerput qaammatialunnguani sivisussuseqaraluartoq. Ukioq 2009-mi aasaangaa juli qaammataani panissaarpugut pilluaatigeqisatsinnik. Panissaannguarput qaammatinik sisamanik utoqqaassuseqaleqqammersorlu paasivarput aamma naartuleqqissimallunga, taannalu assut isumaqatigiissutigisimavaput qanoq pissanerlutigu, aalajangersimavugullu atatinniarlutigu, tassami paninnguarput kisimiilluni peroriartussanngimmat qatanngutitaartinnissaa aalajangersimallutigu. Panissaaqqissimavugullu 2010-mi aasaangaa juli qaammataani. Peqqissiminngisaannarpugut ukiut tulleriisiinnarlugit meerartaarsimangatta, ullumikkumi meerannguagut pilluaatingalugit assut inuuvugut. Tassalu silattorninninngaanniilli misigisakka, annertunerusinnaangaluarput annissukkakkali naammakkallarmata tamaanga killiinnarpakka, qujassaqaangalu illit atuarsinnaangakkit, neriuppunga arlaatigut eqqarsaatississimassallutit imaluunniit pissarsitissimassallutit. QUJAVUNGALU.