Respektkampagne kommune materialer

KAMPAGNEMATERIALER RESPEKTKAMPAGNEN 2018

Her på siden kan kommuner, regioner, sundhedsorganisationer og andre der ønsker at benytte Respektkampagnens materialer, gratis hente de forskellige kampagneelementer. Kampagnematerialerne kan tilpasses med egne logoer og eventuelt kontaktoplysninger til steder, hvor borgere med alkoholproblemer, voksne pårørende til drikkende og børn i alkoholfamilier kan få hjælp.

 

VÆR MED I KAMPAGNEN - BRUG MATERIALERNE LOKALT

Respektkampagnen primære formål at få flere borgere med alkoholproblemer til at henvende sig hos de kommunale behandlingstilbud. Kampagnen består af national annoncering på tv, internet og sociale medier og lokale kampagneaktiviteter, som kommuner, regioner og sundhedsorganisationer står for.

Vi laver i år en Respekt eventpakke, der kan bruges af de kommunale alkoholbehandlinger til at afholde events (gå-hjem-møder, temamøder, morgenmøder) for fagpersonale der er i kontakt med børn, unge og familier, så de bliver endnu bedre til at tage den vigtige bekymringssamtale med børn og unge der mistrives i familier med alkoholproblemer.

DOWNLOAD MATERIALER

Har du brug for hjælp til det tekniske, eller brug for at kampagnematerialer skal tilpasses i indhold eller størrelse, er du velkommen til at kontakte:

Kampagneleder Allan Jonas: ajo@alkohologsamfund.dk
Projektmedarbejder Mie Erikstrup: mie@alkohologsamfund.dk

Se guidelines til brug af kampagnematerialer
Læs teknisk vejledning til brug af kampagnematerialer

Respekt event for fagpersoner

Respektkampagnen opfordrer alkoholbehandlinger og børne- ungetilbud at afholde events for fagpersonale med temaet: Børn og unge i familier med alkoholproblemer.
Hent guide til at afholde event for fagpersonale

Event materialer:

A5 Faglig event med tryk på begge sider
A4 Faglig event med 2 x tryk på begge sider
Mailskabelon invitation fagpersonale
PDF til at vedhæfte invitation fagpersonale
A3 plakater til indendørs brug
Hjemmeside med guides og vejledninger til fagpersoner (færdig 1.12)

Alkohol & Samfund og TrygFonden i samarbejde om Respektkampagnen

Alkohol & samfund gennemfører Respektkampagnen i samarbejde med TrygFonden. Alkohol & Samfund arbejder for et Danmark uden alkoholproblemer, hvor færre udvikler alkoholrelaterede skader og flere med alkoholproblemer tidligere tilbydes og modtager kvalificeret hjælp. Læs mere om Alkohol & Samfund

Hope alkoholrådgivningerne er en del af Alkohol & Samfund. Hope.dk/alkohol tilbyder gratis og anonym rådgivning til voksne med alkoholproblemer, både dem der drikker for meget og dem der er pårørende. Hope.dk/ung tilbyder gratis og anonym rådgivning til børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer.

Alkohol & Samfund
Med støtte fra TrygFonden