Velkommen! Log ind Lav ny profil

Betaling af behandlinger....

Indsendt af Bonnie
Bonnie
Betaling af behandlinger....
01 Feb, 2006 9:22
Hej alle

For øjeblikket dukker der nye debattører op på afhængig-siden der fortæller succeshistorier fra Minnesoophold. Det er god læsning. Det er vigtigt at bevare håbet om et bedre liv.

Men, men, men.. Det ender ofte ud i et spørgsmål om betaling. En debattør skriver direkte, at det koster 70.000,00 kr. men at økonomi ikke må stå i vejen for et bedre liv.

Det synes jeg heller ikke, at økonomi må, men jeg er da i tvivl om, hvorvidt alle har nemt ved at skaffe så mange penge her og nu til en behandling. Vi har lige på afhængig-siden kunnet følge en debattør der i løbet at 3 uger bestemte sig for at blive ædru, kontaktede læge og alkoholenhed og fik et betalt døgnophold. Flot gået, men jeg har indtryk af at det hører til sjældenheder.

Hvad gør andre ?? Hvor skaffer man lige 70.000,00 kr fra hvis man sidder fraskilt og arbejdsløs i et eller andet lejet værelse og læser om hvor nemt det er ?? Eller er det bare mig der ikke forstår systemet ??

KH Bonnie
Anne
Re: Betaling af behandlinger....
01 Feb, 2006 10:08
Kære Bonnie,

Nej jeg fatter heller ikke systemet, ikke hjælper bedre. Det er i få tilfælde, og helt op til den enkelte kommune.

Jeg havde det inde på livet sidste år, hvor en mor jeg kender, røg ned helt og fuldt med druk. Det gør hun i perioder....desværre, men jeg kan ikke hjælpe hende mere. Men kun hjælpe hendes børn som flygter herhjem når der er druk i hjemmet.

Men moren her ville gerne i Minnesotabehandling, men ingen hjælp at hente her i kommunen, da vi var til samtale hos dem. Hun er enlig forsørger, og kunne heller ikke låne pengene i banken....så det ophold var ikke en mulighed for hende.

Det er svært at se på, fordi hun netop på det tidspunkt selv havde taget denne beslutning, men så kun mødte modstand.

Kærlig hilsen
Anne
Helle
Re: Betaling af behandlinger....
01 Feb, 2006 10:33
Hej Bonnie

Ja, jeg har været inde på det før, fra da jeg selv skulle i behandling. Det virker så mærkeligt, at man i så lille et land som Danmark, har så forskellige holdninger i kommunerne.

Jeg følte det så uretfærdigt, at jeg selv skulle op med pengene og så sad en fra nabokommunen og var tvunget i en betalt behandling, som han opgav.

Jeg kunne da godt have accepteret den løsning, som jeg fik tilbudt, men spørgsmålet er, om jeg så havde overlevet. Det skulle være nu og ikke om et uvist antal måneder i dagbehandling.

At jeg så var så heldig, at vi har et gammelt sommerhus, vi kunne låne pengene i, var jo heldigt for mig, men hvad med alle dem, der ikke har den mulighed, skal de bare tabes og drikke videre, p.g.a. kommunernes afgørelse om, hvad de vil bruge pengene til. Jeg bor i en af de rigeste kommuner i landet, hvor vi betaler 2.500 kr. hver om året, til de fattigere kommuner.

Kærlig hilsen

Helle
Rosa...
Re: Betaling af behandlinger....
01 Feb, 2006 10:57
Hej Bonnie

Det er et rigtig godt indlæg, du her kommer med...

Jeg har simpelthen også SÅ svært ved at forstå, hvorfor nogle skal betale selv, mens andre får opholdet betalt... Især efter at jeg har fik kendskab til denne lovgivning, hvori der står:

Amterne har et døgnbehandlingstilbud til mennesker med et alkoholproblem, tilbuddet er lovmæssigt omfattet af sygehuslovens § 16, hvilket betyder, at du uanset bopæl kan modtage GRATIS behandling...

Hvorfor er der dog stadig forskelle, når der står dette højt og tydeligt???

Kærlig hilsen
Rosa
frederik
Re: Betaling af behandlinger....
01 Feb, 2006 15:53
hej bonnie
den behandling der koster 70.000 kr er ikke bedere end alt muligt andet.man kan ikke engang få at vide hvor store chancer der er for at det virker.det er ihvertfald ikke lykkes mig og finde den form for dokumentation.andet end den duddie referere til.
hilsen frederik
J.J.
Re: Betaling af behandlinger....
01 Feb, 2006 16:00
Hej alle

Jeg tror at det er vigtigt at fastslå, at der er forskel på amternes opgaver og kommunernes.

Rosa har ret ift. sygehusloven. § 16 siger dog intet om, hvilket tilbud er skal være, der skal bare være et ( eller flere).

Som følge af det amtslige selvstyre på dette område vurderer amtsrådende forskelligt ift. hvad der er et relevant tilbud. Det er forklaringen.
Vi taler (sundheds)politik, og derfor kan to naboamter have forskellige tilbud, og på forskellig måde gøre brug af private aktører, såsom Blå Kors, en Minnesotabehandling eller andre tilbud.

Alkoholproblematikken ligger med andre ord under amterne.

Kommunerne har intet som helst med dette at skaffe. Dog administerer kommunerne Aktivloven, hvor man i § 82 kan læse, at "kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling (...) der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.
Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert tilfælde er lægeligt velbegrundet".

Altså, hvis en borger i en kommune søger om kr. 55.000 til et ophold på Udbygård, så skal følgende forhold være på plads:
- borgeren skal ikke selv have økonomiske midler, og
- tilbud indenfor det offentlige sundhedsvæsen skal være udtømte, samt
- behandlingen skal være lægeligt velbegrundet.

Se, Aktivlovens § 82 er jo meget bred og handler ikke kun om alkoholbehandling. Den handler derimod om sygebehandling generelt.

Kriterierne for at kunne modtage hjælp er stramme, og det tror jeg også handler om, at holde diverse alternative behandlinger væk samt sikre, at kommunerne ikke skal betale for at en borger springer køen over og napper et ophold på et privat hospital (eller for den sags skyld en Minnesotabehandling).

Men ... kommunerne er forskellige og har selvstyre. En ansøgning fra en borger skal altid behandles individuelt og konkret, men politik kan også have indflydelse.
Måske kan en kommunalbestyrelse være venlig stemt overfor fx Minnesotaindustrien, mens en anden vurderer at man kan få samme resultat anden steds - og derfor ikke vil betale for ophold på eksempelvis Udbygård.

Også den enkelte sagsbehandler kan have indflydelse, i hvert fald hvis kommunen ikke har en nagelfast politik på Aktivlovens § 82.

Hvornår kan man fx sige, at behandlingsmulighederne indenfor det offentlige er udtømte?

Måske kan man vende den om og sige, at problemet ligger hos den enkelte borger, der sådan set bare kan stramme op og tage imod det tilbud der er?
Hvor svært er det at HOLDE OP med at drikke?
Og er et ophold hos Udbygård "lægeligt velbegrundet"?

Et svar og nye spørgsmål.
Det er da meget godt gået!

mvh

J.J.

PS til Bonnie: Det er ikke nemt for en mindrebemidlet borger at skaffe en større sum til privat behandling.
Du har ikke misforstået noget som helst. Og jeg er sikker på at du også bemærker, at Minnesotabehandlingerne ikke er blege for at afvise den borger, der ikke har pengene parat...
Helle
Re: Betaling af behandlinger....
01 Feb, 2006 16:13
Hej Frederik

Jeg tror mere bonnie's indlæg drejer sig om, hvad en der ikke selv har råd til behandling gør og forkellen fra den ene kommune til den anden m.h.t. brugerbetaling.

Det er da rigtigt, at der findes mange gratis måder, at blive hjulpet på, men hvis man som jeg har prøvet det gratis og bliver ved med, at falde i og bare skal væk fra de vanlige omgivelser, hvad gør man så?

Jeg var så heldig, at kunne låne pengene, hvad enten jeg havde valgt Blå Kors eller som jeg gjorde Minnesota. Prisen var næsten den samme og ingen af stederne, kunne de give mig sikkerhed for, at det virkede. De kunne kun konstatere, at med mit liv, var det en god beslutning, jeg havde taget og der var en god mulighed for, at komme fri af alkoholens kløer. Det kom jeg så også, men det svære er jo tiden bagefter, i behandlingen er man jo nærmest i kuvøse.

Der er det så vigtigt for mig, at vedblive med, at kæmpe for, at holde mig ædru og kombinere en eller anden form for møder, med mit almindelige liv.

Kærlig hilsen

Helle
Dorthe1
Re: Betaling af behandlinger....
01 Feb, 2006 18:39
Hej Bonnie
Ja, det kan du have ret i..... Det burde være gratis for alle, ligesom hvis man fejler et eller andet, så er det gratis på sygehuset.
Jeg havde jo prøvet alle de offentlige tilbud, men intet hjalp.
Min redning, var nok, at jeg havde en søn anbragt uden for hjemmet i familiepleje som fik et vederlag på ca. 30.000 om måneden. Så kommunen gjorde jo en god handel, om man kan sige det sådan, ved at ofre de penge på mig, så jeg blev i stand til, at få min søn hjem.
Jeg ved fra nogen af dem jeg var i behandling med, at der er få arbejdsgivere der betaler bl.a tdc. Hvis du så ikke overholder din ædruelighed, så bliver du fyret og skal betale pengene tilbage.
Men de fleste gør det, at de tager lån i huset.
Det sørgelige er så, at hvis ikke du har et barn anbragt, eller kan tage et lån, så er du skidt stillet - der er næsten ingen muligheder.
Hvad kriterierne skal være for at få hjælpen gratis, ved jeg ikke, men jeg ved at nogen behandlingshjem (Tjele) får offentligt tilskud, til at tage nogen " ude fra gaden"
Knuz Dorthe
frederik
Re: Betaling af behandlinger....
01 Feb, 2006 20:48
hej helle
man må gøre hvad man finder rigtigt smiler men det er vigtigt syntes jeg at netop som du nu skriver at der er ingen garanti heller ikke selvom man betaler 70.000 kr.
hilsen
frederik
Helle
Re: Betaling af behandlinger....
01 Feb, 2006 22:35
Hej Frederik

Nu er det jo mennesker, vi har med at gøre, så jeg forstår godt, ingen behandlingssteder kan give garantier, du kan jo ikke bare, fastgøre den skrue, der er gået løs. :-))

Jeg skriver ikke andet, end hvad jeg altid har skrevet, da jeg kom i behandling og spurgte om Deres erfaringer ang. mulighederne for, at komme helt ud af misbruget, fik jeg at vide, at 1/3 klarede den, de kunne selvfølgelig ikke sige hvor længe, da behandlingssteder, vist ikke følger deres klienter resten af livet, 1/3 får tilbagefald, hvor nogle vælger behandling igen f. eks. tilbagefalds behandling og 1/3 klarer den ikke og bukker under, ofte med døden til følge.

Jeg har så været en af dem, det synes jeg selv, har været heldig, jeg var ædru i godt 4 år, tog 4 tilbagefald indenfor 8 mdr. og valgte så en anden tilbagefaldsbehandling, da jeg ville behandles alene. Det har nu holdt godt et år og jeg arbejder stadig videre.

Kærlig hilsen

Helle
sofie
Re: Betaling af behandlinger....
01 Feb, 2006 22:57
kære Bonnie.
Personligt lånte jeg af min familie, som jeg nu har tilbagebetalt.
Tjeles venner er en anden mulighed. Der er en sammenslutning af ædru alkoholikere som selv tidligere har været i minnesotabehandling på Tjele behandlingscenter. De yder lån til alkoholikere. Kender ikke helt tilbagebetalingskravene, men prøv deres hjemmeside "Tjeles venner"

kærlig hilsen sofie
Duddie
Re: Betaling af behandlinger....
01 Feb, 2006 23:05
Hej Bonnie..

Som du ved var jeg også i minisotabehandling, men jeg hørte ind under narkoloven og der er behandling gratis for patienten, hvis de kunne se der var en mening med at sende en afsted.
Det var der jo, for jeg havde familie og fast bopæl, med udsigt til at kunne arbejde i samfundet i mange år endnu.

Jeg har erfaret med tiden er det blevet nemmere at få kommunen til at betale for opholdet, sådan var det ikke tideligere.

Da jeg var i behandlingen var der utroligt mange som selv skulle betale, men jeg kan huske, hvis det var enlige fik de det betalt.

Mon ikke også det har noget med indkomsten at gøre, det tror jeg.

Kærligst Duddie

frederik
Re: Betaling af behandlinger....
02 Feb, 2006 6:12
hej helle
tak for uddybende svar.godt det virker for dig
hilsen
frederik
Re: Betaling af behandlinger....
02 Feb, 2006 17:38
HejBonnie.
Ja ökonomi er altid et problem! Det er alkoholen også!!
Du skal kontakte Blå Kors, der koster det ikke en bondegård, og Du får god behandling.
Minesota er ude efter penge, og ikke proffessionelle.
Du kan ringe direkte og träffe en aftale, ex.
i Taastrup, 43990167.
Jeg lover Dig, jeg ved.....
Hilsen Ivan (Romtönden).
Re: Betaling af behandlinger....
02 Feb, 2006 17:44
Hej frederik.
Nej, chanserne står Du selv for. Du skal selv blive ädru, ikke nogen anden; men at betale 70.000kr. til amatörer; nej faen heller. Det er svärt, og kräver profs for at komme ud af misbruget, OG egen VILJE.
Ivan (Romtönden).
Forhenværende Bonnie
Re: Betaling af behandlinger....
02 Feb, 2006 17:48
Hej romtönden

Tusind tak for hjælpen. Blå kors ville helt klart også være en af mine favoritter, hvis jeg havde behov for sådan eet ophold. Det har jeg nu ikke. Har været ædru i mere end 1½ år.

KH Bonnie
stine
Re: Betaling af behandlinger....
02 Feb, 2006 17:49
ja du taler og røven går rømtønne
Forhenværende Bonnie
Re: Betaling af behandlinger....
02 Feb, 2006 18:14
Hej alle

Tak for jeres indlæg. Det er rart at få en snak omkring krav om betaling og tilskud.

J.J. tak for en grundig gennemgang af reglerne. Der var meget jeg ikke vidste. Det ved jeg så nu. Kan dog undre mig over den afstantagen jeg fornemmer at de etablerede steder tager til folk fra "sparekommuner-amter"

Mon dog ikke at amterne selv vælger at lave den samme form for døgnophold på et tidspunkt. For vi kan vist sagtens blive enige om at retten til behandling bør være lige for alle. Og det er den bestemt ikke lige nu.

KH Bonnie
Re: Betaling af behandlinger....
02 Feb, 2006 18:18
Hej Bonnie

Eftersom at du nu hedder "Forhenværende Bonnie" kan jeg bero dig, at jeg også skifter navn, da en eller anden nørd har ladet sig registere som "J.J.".

Ja ja, små hjerner osv.

mvh

J.J.
Forhenværende Bonnie
Re: Betaling af behandlinger....
02 Feb, 2006 19:07
Hej The Real J.J.

Det der med små hjerner kan jeg tilslutte mig.

Så skal jeg måske hedde The real Bonnie ?? Skørt.

Men bare han/hun morer sig. Du ved, små hjerner, små fornøjelser....

KH Bonnie
Beklager, kun registrerede brugere må sende emner i dette forum.

Klik her for at logge ind