Velkommen! Log ind Lav ny profil

Betaling af behandlinger....

Indsendt af Bonnie
John Doe
Re: Betaling af behandlinger....
05 Feb, 2006 1:52
Nu er alkoholisme jo desværre ikke den allermest politisk populære lidelse, der langt flere stemmer at hente på narkobehandlingstilbud, måske mere derfor at mennesker med alkohol problemer selv må klare skærene rundt omkring i Amterne.

Bortset fra det, så er det også skruet sådan sammen, at man først skal igennem de etablerede behandlingstilbud de enkelte kommuner kan tilbyde, det er varmestuer og kontrollerede antabus behandlinger m.m, som udfra mit synspunkt ikke er særlig anvendelige, når man så først, hvis man ellers overlever det, er kommet igennem disse tilbud, kan man eventuelt blive visiteret videre til en Minnesota behandling.

Men det kritiske er jo også at alle minnesotabehandlingerne, så vidt jeg er orienteret, ligger på private hænder, og det bliver de nok også ved med at være. og så kommer der jo nok også den lille tvist, at-, er det en sygdom eller en lidelse?, og så længe alkoholisme ikke er anerkendt som en sygdom i Danmark, forbliver minnesota-behandlinger også på private hænder.
Re: Betaling af behandlinger....
05 Feb, 2006 11:57
Hej J.J.

Tak for dit indlæg... Der var meget, jeg ikke var klar over... Jeg begriber ikke den forskel, der åbentbart eksisterer i "systemet"...

Jeg vil næste gang, jeg skal på ambulatoriet høre, hvordan man rent faktisk kan komme i døgnbehandling... Jeg ved dog at man her i mit amt ikke bruger Minnesotamodellen...

Jeg godtager ikke den der med, at det først skal anerkendes som en sygdom for at kunne få den nødvendige hjælp... Narkomani er det så også en "sygdom"???

Kærlig hilsen
Rosa
Re: Betaling af behandlinger....
05 Feb, 2006 17:16
Hej Rosa

Jeg har ikke haft overskud til at sætte mig konkret ind i lovgivning vedr. behandlingstilbud til narkomaner. Gør det måske ved lejlighed.
Det er dog ingen tvivl om, at narkomaner har langt nemmere og hurtigere adgang til gratis døgnbehandling. Også selv om ingen af misbrugsmønsterne er "sygdomme".

Man kan synes det er urimeligt, men ... narkomaner er langt dyrere at have rendende rundt i det fri end alkoholmisbrugere.
Den hærdede narkoman skal bruge mange, mange penge hver dag, og fylder samtidigt op i hospitals - og fængselsvæsnet.
Så hvorfor ikke bekoste en døgnbehandling i stedet for, uanset om vedkommende får det bedre laver han ikke ballade imens, og det er næppe dyrere at have ham i en behandling end i tugthus.

Er det ikke en rimelig vurdering af forskellene?

mvh

J.J.
Re: Betaling af behandlinger....
05 Feb, 2006 17:23
hej
jeg mener også du glemmer en væsentlig ting i din vurdering alle narkomaner bruger illegale stoffer.og alkohol er ikke et illegalt stof i nu og bliver det næppe nogensinde.
venligst
frederik
Re: Betaling af behandlinger....
05 Feb, 2006 19:19
Hej igen J.J.

Tak for dit svar... Lad min slå fast med syvtommersøm... Jeg vil gøre alt for, at vi skal hjælpe narkomaner... De skal i den grad "lave" penge HVER dag, hvor os med et misbrug/alkoholikere kunne/kan på helt legal vis gå i en forretning for at købe vores proviant...

Det jeg finder urimeligt er, at et alkoholmisbrug nærmest skal anerkendes som en "sygdom"... Dén godtager jeg ikke...

Når et menneske henvender sig for at få hjælp ud af et misbrug, så mener jeg ikke, at vedkommende skal lægge 70.000 kr på bordet for at få den fornødne hjælp... Hvor mange har disse penge???

Der bør være politisk enighed om, at et alkoholmisbrug er alvorligt, og at der bør sættes ind, hvis et menneske beder om hjælp for at komme ud af misbruget, inden "bunden" er nået... At et menneske skal igennem div. instanser finder jeg urimeligt...

Kærlig hilsen
Rosa
Re: Betaling af behandlinger....
06 Feb, 2006 16:22
Hej Frederik

Du kan sagtens have ret, men jeg forstår ikke helt hvorfor at det har betydning for muligheder for døgnbehandling, om der misbruges legale eller illegale stoffer.

Måske vil du uddybe?

mvh

J.J.
Re: Betaling af behandlinger....
06 Feb, 2006 16:59
hej JJ
jeg mener simpelthent at ting der er ulovligt her i samfundet kan systemet ikke bare sidde og kigge på. man skal om man så må sige tage action når man bliver bekendt med det.
og da det og drikke alkohol ikke på nogen måde er ulovligt ser jeg en stor forskel præcis på dette område.jeg mener hvor er vi henne hvis samfundet ikke reagere på ulovlige ting med det samme.
venligst
frederik
til J.J. anbefaling af bog
06 Feb, 2006 17:50
hej JJ
jeg vil anbefale dig en bog jeg tror du vil syntes om den.den omhandler en masse statistik på bla.flere forskellige behandlingsmetoder og hvad man har fundet ud af om alkohol frem til idag bogen hedder
"alcohol no ordinary commodity research and public policy " du kan se om den her jeg syntes der er meget spændende læsestof i denne bog [www.amazon.co.uk]
venligst
frederik
Hej,

Jeg synes også, at debatten om brugerbetaling og (amts)kommunernes forskellige tilgang til problemet er værd at drøfte.

J.J. the Real ? (Jeg forestiller mig J.J. i kilt, mens han danser en real!) har givet en fortrinlig fremstilling af sagskomplekset. Det er værd at pointere, at kommunerne KAN give yde hjælp, og at et afslag (der forøvrigt ikke kan ankes) kan begrundes i manglende midler.

Men sådan er det kommunale selvstyre - Demokratiet. Andre har andre hjertesager, og synes at på deres område er forskelsbehandlingen kommunerne i mellem lige så forfærdelig. Ellers skulle vi erstatte det kommunale selvstyre med et centralt styre - og så træder vi dem, der har det kommunale selvstyre som hjertesag, over tæerne.

Personligt er jeg jo hamrende inhabil, alkoholhelvedet er det værste der findes - Eller er det? Er det måske mig, der igen synes at lige præcis det, som jeg har været ude for, må være det værste af alting.
Måske skal jeg passe på med ikke at erstatte min tidligere selvmedlidenhed med en selvcentrerethed, der gør alkoholisme til det største problem af alle.
Måske kunne der være andre områder: Handicappede, ældrepleje, børnehaver, der er mindst lige så vigtige - eller vigtigere.
Jeg tror, at hvis jeg vil være en hel borger igen, så må også alkoholisme finde sin rette plads i min samfundsbevisthed. Men selvfølgelig skal jeg altid selv, have min egen svage karakter for øje.

Endelig tror jeg, at det var godt for mig, at det ikke var "nemt" at komme i behandling. Jeg skulle også yde noget - kæmpe for det. Jeg var motiveret, det var ikke bare et tilbud.

kærlig hilsen
Bjarne
Vuf
Re: Betaling af behandlinger....
07 Feb, 2006 1:39
Hej Bonnie,jeg er normalt ikke på denne side men kan godt give dig et svar på dette.
Der nogle behandlingssteder der har nogle fripladser,det var min kammerat som selv havde været i behandling. Jeg var langt ude i 2003 og han kørte mig til alkoholrådgivningen, vi havde en samtale med en rådgiver og en læge, og de skrev til amtet for mig og jeg fik en friplads på tårup behandlingshjem møn, og jeg snakkede med nogle af de andre der var der og der var et par stykker foruden mig, der havde fået deres ophold betalt på samme måde, så det kan lade sig gøre Kh Vuf
Re: Betaling af behandlinger....
07 Feb, 2006 15:27
Hej Bjarne

Blot en lille juridiske spidsfindighed ift. Aktivlovens § 82:

Som med alle andre afgørelser i sociale spørgsmål kan et afslag efter § 82 selvfølgelig ankes - afgørelsen skal altid følges af en skriftlig klagevejledning.

Vælger borgeren at klage behandler kommunen selv sagen på ny, og hvis borgeren fortsat ikke får medhold skal sagen indbringes for Det Sociale Nævn.

Det ville i øvrigt ikke sagligt at give afslagt alene pga. kommunens økonomi. Lovgivningen er en "rammelovgivning", således at kommunerne SKAL operere indenfor det lovsæt der er ( at den reele begrundelse kan være at en kommune ikke vil bekoste privat behandling er en anden sag, men formelt skal afslages gives indenfor de områder, jeg nævner ovenfor).

Og så skal du vide, at jeg har nogle af de samme overvejelser som du redegør for.

mvh

J.J.
Re: Betaling af behandlinger....
07 Feb, 2006 16:18
Hej Bjarne og J.J.

Jeg ved godt, jeg har bragt dette indlæg før... Jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor dette tilbud så er der... Hjælp mig til at kunne forstå, hvorfor det ikke gælder for alle??? Det har da ikke noget med kommunerne at gøre?? Det er amtet, eller hvad???

DØGNBEHANDLING FOR ALKOHOLMISBRUG:

Amterne har et døgnbehandlingstilbud til mennesker med et alkoholproblem, tilbuddet er lovmæssigt omfattet af sygehuslovens § 16, hvilket betyder, at du uanset bopæl kan modtage GRATIS behandling...

HENVISNING:

For at komme i døgnbehandling skal du henvises via en af amtets alkoholrådgivninger. I døgnbehandling tilbydes du et intensivt behandlingsforløb, hvor du bor på stedet, mens du er i behandling. Der er indlagt weekends i forløbet, hvor du kan tage hjem, hvis du ønsker det..

Forsamtale:

Hvis alkoholrådgivningen henviser dig til døgnbehandlingen, skal du til en forsamtale hos os. Forsamtalen har flere formål, dels skal vi vurdere, om døgnbehandling er et tilbud, som du kan have gavn af, og hvis det er, skal vi vurdere, hvilket at vore to forløb, der passer dig bedst. Desuden skal du have informationer om døgnbehandlingen, sådan at du kan tage stilling til, om det er et tilbud, der passer dig. Endelig skal vi finde ud af, hvilke mål du evt. skal arbejde hen imod i din behandling og i øvrigt arbejde med, hvad der er vigtigt for dig... VI TILBYDER I TÆT SAMARBEJDE MED DIG, AT GIVE DIG HJÆLP TIL AT AFKLARE OG FORANDRE DIT FORHOLD TIL ALKOHOL.

BEHANDLINGEN:

Nøgleord i behandlingen er, at enhver er ansvarlig for sit eget liv, og at vi i samarbejde med dig hjælper dig til at opnå et grundlag for at skabe den forandring, som du ønsker omkring alkohol...
Når du er i døgnbehandling, kan du forvente intensiv behandling i en gruppe i et fast struktureret program. Programmet består af gruppeterapi, undervisning, motion, social træning og aktiviteter. Der er fokus på alkoholforbruget og på de problemstillinger, der er relateret hertil. Der arbejdes med, at du får uddybet kendskabet til mekanismerne omkring dit alkoholforbrug, samt at du får mulighed for at udvikle forskellige strategier, der kan hjælpe med at forandre dit forhold til alkohol og kan hjælpe dig til at forebygge tilbagefald..

Vi har to forskellige tilbud på døgnbehandlingen. Det ene tilbud er et afklarende forløb af 4 ugers varighed. Der arbejdes bl.a med motivationen for at styrke og/eller stabilisere motivationen for forandring og alkoholvaner. Målet er, at du opnår større viden om, og indsigt i dit alkoholmønster og konsekvenserne heraf, sådan at du kan træffe et bevidst valg omkring dit fremtidige forhold til alkohol.
Det andet tilbud, vi har på døgnbehandlingen, er af 6 ugers varighed. Målet er, at du opnår uddybet indsigt i dit alkoholmønster og udvikler redskaber, som kan forebygge tilbagefald. Dette skal danne grundlag for, at du kan skabe en stabil forandring i dit alkoholforbrug..
Fælles for forløbene er, at de finder sted i grupper, i et struktureret program. Gruppernes størrelse er typisk 6-9 personer.

EFTER BEHANDLINGEN:

I slutningen af døgnbehandlingen udarbejder vi en beskrivelse af dit forløb her og laver i samråd med dig en vudering af dit behov for behandling og støtte efterfølgende. Denne vurdering sendes til alkoholrådgivningen, som anvender vurderingen til at give dig det bedst mulige behandlingstilbud efter døgnbehandlingen. Behandling efterfølgende døgnbehandlingen foregår for det meste i Alkoholrådgivningen...

Kan I ikke forstå min forvirring???

Kærlig hilsen
Rosa
Re: Betaling af behandlinger....
08 Feb, 2006 19:51
Hej Rosa

Nu er det jo dig der har kilden til det citerede, men det ligner noget der er sakset fra en amtslig alkoholenhed.
Svaret er derfor, at dette amt praktiserer Sygehuslovens § 16 på den måde, der præsenteres nedenfor.
Jeg kan af gode grunde ikke svare på, hvorfor dette specfikke amt tilbyder netop disse muligheder, men det ser ud som om, at et af flere tilbud er døgnbehandling ( men der står ikke noget om HVILKEN).

Det har derfor intet med kommunerne at gøre.
Kommunerne har ikke ansvaret for den offentlige indsats mod alkoholmisbrug.
Det har amterne, snart regionerne, som bl.a. skal administrere sygehusvæsnet.

MEN: en borger i en kommune kan godt søge den sociale forvaltning om individuel hjælp til privat døgnbehandling.
Kommunen skal så vurdere, om vedkommende efter lovens bogstav er berettiget til økonomisk hjælp. Men kun til den ene borger.

Din eller min individuelle adgang til at modtage offentlig betalt døgnbehandling afhænger derfor af hvor vi bor - hvilken kommune og primært hvilket amt.

Håber at dette kaster klarhed.

mvh

J.J.
Re: Betaling af behandlinger....
08 Feb, 2006 20:19
Hej alle

Det er en debat jeg har lært meget af. Der er forskellige regler, det må vi acceptere. Der er også fripladser, det vidste jeg ikke, Tak Vuf.

Men jeg sidder stadig tilbage med en fornemmelse af, at forskellen er endnu større. For hvem er det der så får pladserne ?? Nogle virksomheder betaler for deres nøglemedarbejdere. Nogle af os kan snakke os til behandling. Og nogle er tabt på gulvet.

J.J. Du skriver: Som med alle andre afgørelser i sociale spørgsmål kan et afslag efter § 82 selvfølgelig ankes - afgørelsen skal altid følges af en skriftlig klagevejledning.

Det er fair nok, men hvem hjælper hende der på grund af druk ikke er i stand til at klage ?? Hende der har givet op.

Det er ingen kritik af dit svar. Jeg har haft stor glæde af at læse dine uddybende indlæg, også i denne tråd, men til jer alle. Hvem hjælper dem der ligger nederst ?

KH Bonnie
Hej Bonnie.

Sådan tænker jeg også tit, hvad med de nederste, det er jo dem der farer ind og ud af psykriatrien og afruses gang på gang for så at starte forfra igen, sådan ser jeg desværre på det.
De er tabt.

Kærligst Duddie

Re: Betaling af behandlinger....
08 Feb, 2006 21:17
Hej Bonnie

Jeg opfatter slet ikke dit indlæg som kritik, og du rammer noget centralt, nemlig hvem der hjælper dem, der er aller nederst og måske mest har behov for hjælpen (1).

I den ideele verden er der massere af hjælpeforanstaltninger. Dels sagsbehandleren der gav afslaget, dels frivilligt og lønnet personale på ambulatorier og væresteder.

I den faktiske verden kan det se helt anderledes ud. Det ved jeg godt, og så er svaret, at borgeren ikke får den type hjælp, han ønsker.
Hverken til at anke en afgørelse (2) eller til anden væsentlig støtte.

Sådan er det bare.
Det er håbløst at give nogen skylden.
Sådan er det bare.

mvh

J.J.

(1) Interessant pointe sammenlignet med den velvilje stofmisbrugere kan opleve, hvis de ønsker behandling.

(2)Principielt er det nok, at borgeren mundtligt ytrer at han ønsker at anke, hvorefter sagen vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. Det kan derfor altid anbefales at anken udformes skriftligt med en argumentation, borgeren så må håbe at Det Sociale Nævn har nemmere ved at acceptere.
Re: Betaling af behandlinger....
09 Feb, 2006 15:37
Hej J.J.

Det jeg citerede var fra en brochure, jeg fik en af de gange, jeg var på ambulatoriet... Jeg skrev ordret, hvad der står...

Jeg finder det urimeligt, at ikke ALLE kan modtage hjælpen, når der nu en gang står højt og tydeligt, at det er UANSET bopæl...

Derfor kan jeg heller ikke "godkende" dit sidste afsnit...

Kærlig hilsen
Rosa
Re: Betaling af behandlinger....
09 Feb, 2006 19:24
Hej Rosa

Måske er folderen netop henvendt til personer, der godt ved at de er på et AMTSLIGT tilbud?
Og derfor mener forfatteren til pjecen, at UANSET BOPÆL betyder uanset bopæl i amtet?

Jeg kan ikke vide det.

Men uanset hvad så kender du nu forklaringen på forskellene.
I øvrigt, så vidt jeg er orienteret opererer ingen amter udelukkende med ambulant behandling.
Så jeg ved ikke hvor væsentlig debatten i virkeligheden er - altså med mindre at emnet handler om tilbud på 1. slags døgnbehandling, der igen udelukker alternativer.

At du ikke kan´"godkende" forklaringen synes jeg er et menneskeligt, sympatisk træk.

mvh

J.J.
Re: Betaling af behandlinger....
11 Feb, 2006 21:33
hej alle
jeg syntes lige jeg vil vise hvordan italienerne klare det med at rehabilitere narkomaner der ligger nemlig sådan et center i san patrignano jeg sætter et link ind hvor i kan læse lidt om det og se lidt billeder fra stedet

[equipage.jubii.dk]

de bedste hilsner
frederik
Re: Betaling af behandlinger....
16 Mar, 2006 3:57
Diskussionen om betaling her er i høj grad relevant!!! Jeres indlæg har gjort mig lidt klogere.

Med det kendskab, det sidste par år har givet mig til "behandlingsgarantien" føler jeg mig overbevist om, at flere tusinde kloge, søde og ulykkelige mennesker sidder og dør ubemærket rundt omkring her i landet, fordi ingen vil betale deres behandling. Måske endda på grund af syg "moraltænkning" af én eller anden art. Eller på grund af principsager om metoder, eller hvad det er.

Som kæreste til en ubemidlet alkoholiker i Århus Amt er jeg fortvivlet. Min kæreste har gennem et år forsøgt at få hjælp til at komme på et Minnesotaophold.
Som mangeårig alkoholiker, der imidlertid er meget motiveret for at søge hjælp, er han ikke i tvivl om, at det er det eneste, der kan hjælpe ham.
Det er jeg heller ikke, for jeg kan se, at han har desperat meget brug for at snakke med behandlere, der selv har været turen igennem - og ikke kun læst sig til det.

Gennem et år har han forsøgt at få hjælp på Alkoholrådgivningen. Han forklarer dem, at han ikke kan holde sig ædru hjemme og bare gerne vil på et længerevarende Minnesotaophold hurtigst muligt.
Men de siger bare: "Mød ædru op her. Tag i afrusning og kom tilbage. Så kan du måske også tage Antabus. Og tale med en psykolog her."
Han har så prøvet flere gange at tage i afrusning og lave en ny aftale med Alkoholrådgivningen. Sjovt nok falder den altid mindst en uge eller 14 dage efter afrusningen.
Min kæreste kan i k k e holde sig ædru hjemme, - det er jo ligesom dét, han søger hjælp for! - så i løbet af et år har han højst haft én halv-ædru samtale med Alkoholrådgivningen, skønt han har været til afrusning tit og haft mange aftaler.

Dette bruges så som undskyldning for at udskyde eller undlade yderligere behandling af sagen, - ifølge den ufejlbarlige procedure nåede han jo kun gennem den indledende samtale, men ikke til visitationen...hver eneste gang!
Og alt imens går vores liv. Og det går ikke på den fede måde.

Det kan godt være, alkoholikere er eksperter i at finde på undskyldninger, men noget tyder på, at amtets "professionelle" i høj grad har ladet sig smitte af denne tendens så. Det forlyder, at de ganske vist har
m u l i g h e d e n for at henvise til privat behandling, men man skulle næsten tro, det drejede sig om deres egne penge! Han har prøvet mange gange at møde op med promille (- og da han har funktionspromille e r det faktisk muligt trods manglende ædruelighed at konstatere, at manden virkelig mener det alvorligt) og bedt indtrængende om at komme i rigtig behandling - men det højeste, Alkoholrådgivningen har svunget sig op til, er at tilbyde ham et langt ophold på et forsorgshjem. Ja godmorgen.
Han er ikke dum, og det er jeg heller ikke, men vi føler virkelig, ingen er interesserede i at bruge vores egen mening og viden til en hujende fis.
Jeg v i l ikke finde mig i at se et dejligt menneske dø, fordi ingen vil hjælpe ham!
Han er frygtelig nedslået og fortumlet i sit hovede af - med en høj promille på - at forsøge at skaffe sig hjælp det ene, andet og tredje sted. Fra Alkoholrådgivningen til afrusningen til socialrådgiveren til lægen til det private behandlingshjem.
Ingen af disse steder snakker tilsyneladende sammen, medmindre man fører dem ved hånden til hinanden, og hver har deres egen løsningsmodel eller mangel på samme. Kommunikationen mellem instanserne er ekstremt dårlig, og ansvaret herfor lægges - meget bekvemt - på den efterhånden mere og mere svækkede alkoholiker, for det er jo ham, der er "den slemme dreng"! Og han er jo så langt nede, at han sgu snart ikke mere husker fra sin næse til sin mund, hvad hvem af dem fortæller ham.

Jeg siger jer: jeg er rystet over den behandling man her får. Hvis indlægget lyder negativt, er det, fordi vi begge har brugt næsten al vores ellers ret store positivitet, vores håb og livsmod på at prøve at søge hjælp og blive skuffede.

Jeg fortæller efterhånden alle, der gider høre om det, om vore erfaringer i håb om, at nogen med en anelse sund fornuft og amtslig indflydelse vil få at vide, hvordan det står til. Der er læger, socialrådgivere med flere, der giver mig ret i, at det nuværende system fungerer nærmest oldnordisk.
Men tror I virkelig, det er nødvendigt at gå til TV eller aviser for at blive hørt?

Har en alkoholiker ikke den mindste ret til at have en mening om, hvilken behandling der må formodes at hjælpe ham? Har han ikke lov selv at være "eksperten" i sit eget liv?
Hvis nogen har lignende erfaringer, vil jeg meget gerne høre om det!
Beklager, kun registrerede brugere må sende emner i dette forum.

Klik her for at logge ind