Velkommen! Log ind Lav ny profil

Helbredelse af nervebetændelse?

Indsendt af Den bekymrede mand
Helbredelse af nervebetændelse?
30 Apr, 2011 10:43
Èn af mine allervæsentligste motivationsfaktorer til at være afholdende i lang tid er, at jeg har fået konstateret nervebetændelse i fødderne. Som jeg har så håber at få helbredt med en kombination af B-vitaminer og afholdenhed. Er der nogen her, som har erfaring med nervebetændelse, og med hvor hurtigt man kan forvente en bedring af situationen?
JørnL
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
30 Apr, 2011 11:02
Jeg har selv lidt af nervebetændelse i benene, og har den dag i dag ret så mange åreknuder. Begge dele kan tilskrives mit, i sin tid, alt for store alkolholindtag.
Nervebetændelsen gik over af sig selv, om end langsomt, og netop - som du selv beskriver - godt hjulpet af vitaminer, som man hurtigt kommer i bagskub med.
I øvrigt har jeg lidt af mange andre skavanker og følgevirkninger.
F.eks. led jeg voldsomt af podagra, jeg har haft åreknuder i spiserøret, som var meget smertefuldt - og farligt!
Blødende mavesår, og 'tonsvis' af brækkede og forstuvede lemmer, skrammer som har måttet sys, osv.
Heldigvis har det ikke medført varige men på organer, men det har nok været lige op over. Det er jeg rent faktisk slet ikke i tvivl om.
Men det er aldrig for sent at holde op, også selv om der skal et langt tilløb til.
Jeg var i behandling første gang i 1991, var såkaldt 'tørlagt' i nogle år, skulle drikke færdigt, ny behandling i 1997, havde endnu ikke drukket færdig/nået min bund.
Det skete først i sommeren 1998, og medførte i øvrigt en mega depression, den 3-4 af slagsen.
Udløst af, at jeg endelig sagde endegyldigt farvel til alkoholen, hvilken mentalt svarer til f.eks. at miste sin højre arm, sin ægtefælle, et barn el. lign.
Men det var altså en del af den samlede pris, jeg har måttet betale, og var det hele værd.
Jeg droppede ud af medicineringen efter ca. 1½ år, og har siden fået det bedre og bedre.
Jeg er meget opmærksom på at vedligeholde og forbedre min ædruelighed, og går på ingen måde på kompromis i den retning.

JørnL
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
30 Apr, 2011 11:08
Den eneste skavank jeg har oplevet hidtil, har været podagra, som jeg nærmest planmæssigt har haft anfald af i slutningen af jul og påske de sidste 5-6 år. Jeg undgik det dog efter den forgangne jul ved at holde igen med både mad og drikke. Men lige nu sidder jeg her bundet til min stol af et forsinket podagra-udbrud efter påsken. Så jeg har nok af motivation til ikke at røre åbne nogen som helst af de mange flasker vi har stående i huset!

Men jeg kan jeg forstå på dig, at det ER muligt at komme af med nervebetændelsen, men at det bare tager lang tid?
JørnL
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
30 Apr, 2011 12:07
Sakset fra Google, måske du - og andre - kan have gavn af at læse lidt mere ...

Når jeg nu selv genlæser det, husker jeg at jeg også selv var udsat for tab af muskelmasse i bentøjet, især i læggene. Og som gav sig udslag i, at jeg simpelt hen ikke kunne komme op ad selv den mindste trappe.

Skræmmende, og noget af en øjenåbner. Men der skulle mange af både den, og andre slags til, før det endelig lykkedes mig at droppe alkoholen.

'Nervebetændelse er en betegnelse for forskellige sygdomme i de nerver som ikke tilhører det centrale nervesystem, men forgrener sig til kroppens forskellige organer. Tilstanden kan forekomme som følge af andre, langvarige sygdomme, f.eks. diabetes, alkoholisme, visse mangelsygdomme såsom vitaminmangel (se Vitamin- og mineralmangel) eller tumorer i forskellige organer. Den kan også forårsages af forgiftninger med arsenik, kobber, vismut, bly og ved overdosering af visse lægemidler.

Symptomer
Symptomerne udvikles sædvanligvis meget langsomt. En vigtig undtagelse er dog Guillain-Barrés syndrom. Det er typisk for nervebetændelse, at symptomerne optræder i begge halvdele af kroppen. De tidligste symptom er myrekryb, som begynder i hænderne og fødderne og breder sig ind mod kroppen. Senere optræder også en følelsesløshed, der udbredes efter samme mønster. I visse tilfælde optræder også lammelser eller svaghed i musklerne i store dele af kroppen.

Komplikationer
Nervebetændelse er sjælden. I de fleste tilfælde optræder sygdommen i forbindelse med diabetes eller alkoholisme. Tilfælde som forårsages af forgiftninger er sjældne hos befolkningen som helhed, men kan forekomme ved håndtering af skadelige stoffer.

Lammelser medfører en risiko for at muskulaturen forsvinder, og tab af føleevnen øger risikoen for at skader af forskellig art ikke opdages, før der kommer sår.

Forholdsregler
Da lang tids bortfald af nervefunktionen kan medføre varige skader i form af f.eks. muskeldegeneration, er det vigtigt at sygdommen kommer under behandling på et tidligt stadium.

Efter en indledende undersøgelse henviser lægen sædvanligvis tilfældet til en neurolog, som er specialist i sygdomme i nervesystemet. I behandlingen indgår, at man sammensætter en sygdomshistorie og kortlægger de aktuelle symptomer. Ved hjælp af specielle undersøgelsesmetoder som for eksempel elektromyografi (EMG), hvor man kan måle musklernes og nervernes funktion, og andre undersøgelser hvor man bestemmer hastigheden af signalstoffer i nerverne, forsøger man at finde de bagvedliggende årsager til sygdommen. Hvis andre i familien har lignende symptomer, kan det dreje sig om en arvelig sygdom, hvad der i så fald må konstateres. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tage en vævsprøve fra en lille følenerve i fodledet.

Behandling
Nervebetændelse kan ikke behandles direkte ved hjælp af medicin eller kirurgiske indgreb. I de tilfælde, hvor man finder frem til de bagvedliggende sygdomsårsager, behandler man først dem. Nervebetændelsen forsvinder derefter normalt af sig selv. Ved forgiftninger drejer det sig om af fjerne det skadelige stof fra kroppen. I mange tilfælde indtræffer sådanne forgiftninger på arbejdspladser, og man må så forbedre arbejdsforholdene, så der ikke opstår nye tilfælde af forgiftninger.

I helbredelsesprocessen benytter man også fysioterapi for at stimulere de muskler, hvis nerveimpulser er blevet forstyrret. Herigennem kan man forhindre, at musklerne degenererer. Patienten må være opmærksom på, at områder hvor følesansen mangler kan beskadiges, uden man føler smerte. I denne sammenhæng skal det også nævnes, at det er vigtigt at pleje fødderne og gå med bekvemme sko for at undgå skader.'

JørnL
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
30 Apr, 2011 12:23
Jo, JørnL, jeg har også googlet, og læst passager lignende dem ovenfor. Men jeg har nu ikke oplevet tab af muskelkraft endnu. Jeg kan til enhver tid løbe 5 km på max 30 minutter, og spæne fra de fleste i morgencykelløbet henad H.C. Andersens Boulevard om morgenen.

Det har jeg bare ikke har fået nogen klar besked på de steder jeg har googlet frem, er hvor lang tid det tager fra man bliver afholdende, til man begynder at mærke nogen bedring i form af aftagende smerter. Og det var det, som jeg gerne ville høre nogle personlige erfaringer omkring.
JørnL
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
30 Apr, 2011 12:29
Jeg vil tro at det - som så meget andet - er højst individuelt.
Men som det også beskrives, kan der først gøres noget ved det, når årsagen er klarlagt.
Og mon ikke det er alkoholen, der er årsagen???
Så når den er lagt på hylden, der kommer gang i vitaminerne, og måske også noget motion/genoptræning, er tidshorisonten nok ikke så langt borte.
Jeg selv har ind imellem lidt følelsesløshed i fødderne, og en smule kriblen i tæerne, selv så mange år efter.
Men ikke noget der generer mig, og som jeg for længst har lært at leve med.
Kun glad for, at jeg holdt op i tide ...

JørnL
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
30 Apr, 2011 12:39
Jeg er ikke et minut i tvivl om, at det er alkoholen, der er synderen. B-vitaminerne begyndte jeg med for en måneds tid siden, og alkoholen lagde jeg til side for 6 dage siden, så jeg må jo bare væbne mig med tålmod. Decideret genoptræning behøver jeg ikke, men det er da mit mål at forbedre min tid til DHL-stafetten væsenligt, så trænes skal der!
Rollator!
30 Apr, 2011 13:52
HA, nu har én af ungerne været nede hos underboen og låne en rollator, så jeg kan komme omkring i lejligheden med min opsvulmede podagrafod!!

Nok en motivationsfaktor :-D
JørnL
Re: Rollator!
30 Apr, 2011 14:59
Pas nu på, at du ikke ender som Kaptajn Vom i tegneserien Knold & Tot.

JørnL
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
30 Apr, 2011 15:31
Jamen, det er da ved gud min frygt, at blive en sur gammel brumbasse uden kontakt med mine børn. Derfor er proppen sat godt fast i flasken med solbærrom!!!
Og så er det forhåbentlig også Good Beirut til podagraen.
tænkeren.1
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
01 May, 2011 2:18
Jeg lider selv af noget lign, som jeg er testet for og da heldigvis frikendt for foreløbig i al fald.

Men efter hvad lægerne fortalte mig så.... Ja "nervebetændelsen" som du omtaler, er ikke en egenlig betændelse, men et andet ord for "polyneuropati" som du så nok bør testes for. Nu ved jeg ikke lige hvor du bor men de kan i al fald bla gøre det i roskilde, det tager ikke mere en 30 min.

Jeg tager også dagligt stærk B-vitamin alene pga mistanken, men jeg må desværre bedrøve dig med at dem som først HAR polyneuropati, sjældent får det ret meget bedre, selv med afholdenhed og træning og vitaminer...

Men du bør da forsøge alt hvad lægerne foreslår alligevel!, måske er det jo slet ikke det der er tale om.

"Nerve-betændelse" er et vidt begreb.
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
01 May, 2011 6:58
Tak for dit input, tænker!

Jamen, det er polyneuropati, jeg tænker på, og jeg ved godt, at der ikke er tale om en infektion.
Men uanset udsigterne til helbredelse vil jeg forsøge med afholdenhed, og fortsætte med B-vitaminerne.
Jeg bor lige midt i Kbh og skal så snart jeg får tid forbi en neurolog.
benny stoltz
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
29 May, 2017 15:48
Nogen der ved hvor meget B1, B6 og B12 man skal have for at det hjælper?
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
29 May, 2017 16:20
Det spørgsmål tror jeg ikke at nogen er i stand til at svare eksakt på. Det er højst individuelt, og kræver nøje undersøgelse(r) og diagnosticering af det enkelte individ, som bør overlades til lægen.

Da jeg var i internat alkoholbehandling i 1991 var der et par enkelte medpatienter som fik stærk B-vitamin i form af injektioner, mens de fleste af os 'nøjedes' med stærk B-vitamin i form af tabletter, givet af stedets sygeplejerske.

Samtidig fik vi det gode råd, at vi efter udskrivningen skulle fortsætte med en tablet daglig i et år, og - forudsat at vi ikke begyndte at indtage alkohol igen - skulle det være tilstrækkeligt til at komme på niveau. Og at regelmæssig levevis herefter ville klare resten ...

v.h. JørnL
Nissepige
nervebetændelse
23 Dec, 2017 13:11
Hej
Min kæreste har fået konstateret kronisk nervebetændelse, han er endt i kørestol, da han ikke har muskelkraft i benene til at gå. Det har stået på i 4 måneder, jeg er meget bekymret for om han kommer op at gå igen. Lige pt bor han på et rehabiliteringssted. Inden dag var han indlagt på neohabiliteringsafd på Svendborg sygehus.
Er der andre som har været så ramt af nervebetændelse som er kommet op og gå igen.
Palle
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
28 Jan, 2018 14:38
Hjælp mig, nervebetændelse i mine fødder
Er en mand på 75 (smed) aldrig røget, drukket har ikke diabetes, lettere overvægtig.
Er der nogle der har gode forslag.
Palle
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
13 Feb, 2018 8:17
Aldrig drukket....hvad mon du så laver her på disse sider :-)))))

Læs hvad JørnL skriver....så er du godt hjulpet :-)
Ihvertfald så er 1. løsning nok, at bestille tid hos din læge..
God bedring
Vh Dorthe1
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
13 Feb, 2018 17:17
Der er så vidt jeg kan vurdere, indimellem nogle der kommer herind via google, man søger på noget, som der har været skrevet om herinde, og derfor kommer der er link op, som man så følger, og så ser man ikke altid lige at det som sådan er et forum for alkohol relaterede ting winking smiley
tænkeren32
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
25 Feb, 2018 4:36
Til nissepigen, selvom det er sent:

Jeg har flere gange været indlagt fordi styrken i mine ben var næsten væk. Trapper umulige, og i perioder også med rollator.

Mange fald helt umotiveret (skal stadig især holde godt fast på trapper).

Men også i arme og hænder. Da det var værst kunne jeg eksempelvis ikke tænde en helt alm ligter uden at bruge begge hænder.

Det har varet 5-6 år og jeg kan ikke bære på tunge ting "normale" på min alder (36) sagtens kan. Eksempelvis en kasse øl.

Og det sker stadig ind imellem at jeg falder, men det er mest hvis jeg forsøger at gå længere end jeg ved jeg kan (over 1 km pr dag), eller hvis jeg er hæmmet af anden sygdom oveni fx influenza.

Hans muskulatur blir i al fald ikke bedre af at sidde i kørestol, da den jo så stort set ikke blive brugt og derfor bliver svagere og svagere.

Hvis rollator er umuligt til en start, så kan man få en slags motionscykel som man kan ligge ned og cykle på for at styrke benene, men det burde fyserne kunne fortælle meget mere om.

Svømning er også godt til den slags.

Helt godt bliver det nok aldrig. Jeg kan fx stadig ikke cykle, løbe, eller blot gå i samme tempo som de fleste andre kan.
datter
Re: Helbredelse af nervebetændelse?
27 Apr, 2018 10:56
Hej,

Jeg fandt siden her via Goggle :-)

Min far har nervebetændelse. Han er super stædig og nærig, han synes alle nærmest er åndsvage, og ingen kan hjælpe ham. Jeg ved dog, at han er meget bange for at dø, og går rundt så godt han kan med krykker, og brokker sig over smerter. Nu vil jeg så ringe til ham, og fortælle ham om B vitaminer, og at han må stoppe med at drikke (hvilket han altid har gjort), så jeg er ikke overrasket over, at han har det sådan som han har det. Han kan selvfølgelig ikke forstå det.
Hvordan ville i gribe det an, med en super stædig far ?? Og nærig, B vitaminer er i det mindste billige, det kan være løsningen......

Hilsen datteren med en far på snart 71 år.......

Tak, og hav en god dag :-)
Beklager, kun registrerede brugere må sende emner i dette forum.

Klik her for at logge ind