Velkommen! Log ind Lav ny profil

Treo??

Indsendt af Augusta
Augusta
Treo??
12 Sep, 2013 15:40
Hej alle herinde.

Jeg har været ædru et stykke tid nu - med et par tilbagefald bag mig.
Synes faktisk jeg har mistet lysten til alkohol.

Dog er det ved at gå op for mig, at jeg er blevet afhængig af Treo!! Men kan det virkelig passe??
Det er ligesom "misbrugeren" og den adfærd der medfølger er vendt tilbage..
Jeg får det dårligt, når jeg ikke tager Treo og kan mærke den samme tomhed/længsel, som jeg plejede at have med alkohol.

Nogen der har erfaringer/råd??

Mvh Augusta
JørnL
Re: Treo??
12 Sep, 2013 20:54
En gammel talemåde siger, at 'summen af laster er konstant'. Det skal vel sagtens forstås derhen, at slipper man en last - eller afhængighed - afløses den af en anden.

Jeg har overhovedet ikke erfaringer med Treo, tror ikke jeg har indtaget mere end højst 5 af dem i hele mit liv. Men har selvfølgelig brugt andre midler i stedet, som så ikke var brusetabletter.

Men dit indlæg gjord mig interesseret i produktet som sådan, ikke mindst på grund af det du beskriver omkring det.

Så jeg har googlet Treo's indlægssedel, og den er godt nok lang. Jeg ved ikke, om du selv nogensinde har læst den, når du har taget hul på en ny emballage, men for mig er et godt nok skræmmende læsning ind imellem.

Ikke at jeg maler fanden på væggen, og jeg ved godt at langtfra alle bliver ramt af alle bivirkningerne, men alligevel. Prøv at læse det hele, og jeg håber at andre vil læse med, og måske komme med deres kommentarer til dit indlæg:

'Treo® 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg)
Indlægsseddel: Information til brugeren
Treo® 500 mg og 50 mg
Brusetabletter
acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg)
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Du kan få Treo® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig
med at følge anvisningerne for Treo®.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
• Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
• Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
• Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Treo®
3. Sådan skal du tage Treo®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Treo® er et middel mod smerter.
Du kan tage Treo® mod svage smerter f.eks. hovedpine, muskel- og ledsmerter,
menstruationssmerter og tandpine. Du kan også tage Treo® mod migræne.
Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo® for noget andet, skal du altid følge lægens
anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE TREO®
Tag ikke Treo® hvis du:
• er overfølsom over for acetylsalicylsyre, caffein eller et eller flere af
de øvrige indholdsstoffer.
• tidligere har fået allergiske symptomer eller astma ved brug af smerte
stillende medicin mod f.eks. hovedpine og gigtsmerter (f.eks. acetylsalicylsyre,
ibuprufen og diclofenac).
• har mavesår (blodige opkastninger og/eller sort afføring).
• har tendens til blødning f.eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom
eller lavt antal blodplader.
• har dårlig lever.
• har dårlige nyrer.
• har dårligt hjerte.
• er gravid i 7. - 9. måned.
Børn under 15 år med feber må ikke få Treo®.
Vær ekstra forsigtig med at tage Treo®
Tal med lægen inden du tager Treo®, hvis du:
• har astma, vejrtrækningsbesvær, bronkitis med rigeligt opspyt, hoste
med slim eller allergiske lidelser.
• har tendens til smerter og ubehag fra maven eller tarmen f.eks.
mavesår.
• har nedsat lever- eller nyrefunktion.
• har en stofskiftesygdom (glucose-6-phosphat dehydrogenase mangel,
G6PD-mangel).
• tager anden medicin mod smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprufen
og diclofenac).
• tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clopidogrel og
dipyridamol).
• skal vaccineres mod skoldkopper.
Vær opmærksom på følgende
Hvis du er over 65 år skal du undgå langvarig brug af Treo®, på grund af risiko for blødning i
mave-tarmkanalen. Tal med lægen.
Hvis du tager Treo® mod hovedpine i længere tid (mere end 10 dage om måneden i mere end
3 måneder), kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Treo® indeholder caffein, som kan
øge risikoen for at migræne forværres. I nogle tilfælde kan caffein udløse migræneanfald og
omvendt kan pludselig afbrydelse af behandling med caffein medføre abstinenshovedpine.
Kontakt din læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen.
Du må ikke tage Treo® i dagene før en operation. Tal med lægen.
Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Treo®. Det kan have
betydning for resultaterne.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for
nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,
naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
• for meget mavesyre (aluminiumhydroxid og magnesiumhydroxid).
• sukkersyge (f.eks. metformin, glimepirid og glibenclamid).
• for højt blodtryk (f.eks. enalapril, ramipril, perindopril, amlodipin, felodipin og
diltiazem).
• dårligt hjerte (quinidin, adenosin).
• depression (fluvoxamin).
• psykoser (clozapin).
• manio-depressiv sindslidelse (lithium).
• smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprufen, diclofenac).
• urinsur gigt (probenecid).
• visse former for gigt og kræft (methotrexat).
• grøn stær (acetazolamid).
• epilepsi (valproat og acetazolamid).
• gigt og bindevævssygdomme (prednisolon og methylprednisolon).
Samt
• blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon og
clopidogrel).
• vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton).
• naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder Ginkgo Biloba.
• hvis du skal vaccineres mod skoldkopper.
Brug af Treo® sammen med mad og drikke
Du kan tage Treo® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Du må ikke tage Treo® i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og
det nyfødte barn. Tal med lægen.
Du må kun tage Treo® i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis
skal være så lav som muligt og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen.
Kvinder der ønsker at blive gravide
Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Treo® eller kun tage
Treo® i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.
Treo® kan gøre det sværere at blive gravid. Spørg lægen om der er en anden behandling.
Amning
Treo® går over i mælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med
lægen, hvis du har spørgsmål.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Treo® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Treo®
Denne medicin indeholder 15 mmol natrium (345 mg) pr. tablet. Hvis du er på natrium- eller
saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE TREO®
Hvis din læge har ordineret Treo® til dig, skal du altid følge lægens
anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Du skal opløse brusetabletten i ½ glas vand.
Lad opløsningen bruse færdig, før du
drikker den. Virkningen bliver ikke bedre med mere end 2 tabletter ad
gangen. Treo® virker i 4-6 timer.
Den sædvanlige dosis er
Voksne:
Svage smerter: 1-2 tabletter 1-4 gange daglig.
Migræne: 2 tabletter 1-4 gange daglig. Bør højst anvendes i 10 dage om måneden.
Børn: Du må kun bruge Treo®
til børn under 15 år efter lægens anvisning. Brug aldrig Treo til børn under 15 år, hvis de har
feber.
Nedsat lever- og nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen.
Hvis du har taget for mange Treo®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere tabletter end der står i denne
information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er svimmelhed, øresusen, døvhed, øget svedtendens, uro,
kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hurtig vejrtrækning,
rastløshed, feber. I alvorlige tilfælde hjertesvigt, akut nyresvigt, alvorligt nedsat
blodsukker hos børn. Derudover bevidstløshed, vejrtrækningsbesvær, eventuelt stop af
vejrtrækning, muskelinfiltrationer,
kramper og sløvhed (især hos børn), døsighed, udslæt, hævelser i ansigt, kløe, blåfarvning af
huden.
Hvis du har glemt at tage Treo®
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Hvis du holder op med at tage Treo®
Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.
4. BIVIRKNINGER
Treo® kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger (der forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
• Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue.
Ikke almindelige bivirkninger (der forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):
• Stærke smerter i øverste del af maven på grund af sår eller hul på
mavesæk eller tolvfingertarm. Kontakt straks læge eller skadestue.
Sjældne bivirkninger (der forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i
blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
• Vejrtrækningsbesvær og astmalignende anfald (kan forekomme
oftere hos astmatikere). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring
evt. 112.
• Blodigt opkast og/eller sort afføring pga. blødning i mave eller tarm.
Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
Meget sjældne bivirkninger (der forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder
samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller
skadestue.
• Kraftig afskalning og afstødning af huden. Kontakt straks læge eller
skadestue.
Hyppigheden ikke kendt
• Feber, opkastninger, sløret bevidsthed hos børn (Reyes syndrom). Kontakt
straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
Ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige bivirkninger (der forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
• Rysten.
• Kvalme, diaré, opkastning, sure opstød, halsbrand.
• Søvnløshed, uro.
Ikke almindelige bivirkninger (der forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):
• Sløvhed, svimmelhed, susen for ørerne (tinnitus).
• Allergiske reaktioner som nældefeber og snue.
• Svedtendens.
Sjældne bivirkninger (der forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
• Forstyrrelser i nyrefunktionen. Kan blive alvorlig. Tal med lægen.
• Blodmangel med træthed og gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer, ved
medfødt G6PD mangel. Kan være alvorlig. Tal med lægen.
• Nældefeber med hævelse. I alvorlige tilfælde med hævelse af
ansigt, læber og tunge; det kan medføre, at luftvejene blokeres.
Ring 112.
Hyppigheden ikke kendt
• Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive
alvorlig. Tal med lægen.
Treo® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig
om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. påvirkning af leveren, nyrerne og forandringer i
blodet.
Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde være andre ikke alvorlige bivirkninger. Spørg
lægen eller apoteket, hvis du ønsker oplysninger om disse bivirkninger.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som
ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om
bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte
til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.meldenbivirkning.dk
5. OPBEVARING
Opbevar Treo® utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Treo® ved almindelig temperatur.
Brug ikke Treo® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag
i den nævnte måned.
Brug ikke Treo®, hvis beholderen lugter af eddike.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester
i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Treo® 500 mg / 50 mg, brusetabletter indeholder:
• Aktive stoffer: acetylsalicylsyre og caffein.
• Øvrige indholdsstoffer: vandfri citronsyre, natriumhydrogencarbonat,
docusatnatrium, natriumbenzoat (E211).
Udseende og pakningsstørrelser
Udseende
Treo® er hvide runde brusetabletter.
Pakningsstørrelser
Treo® findes i pakningsstørrelser med 10 brusetabletter, 20 brusetabletter og 60 (3x20)
brusetabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød.
Fremstiller
McNeil AB, Norrbroplatsen 2, Helsingborg, Sverige.
Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2010'

Blandt mine egne erfaringer og viden kommer jeg til at tænke på, at mange præparater m.v. er såkaldt krydstolerante med alkohol. Det kan bl.a. føre til, at man kan blive afhængig af det andet præparat, når og hvis man slipper alkoholen.

Det synes jeg er værd at tænke seriøst over, og du bør måske tale med din læge om det.

v.h. JørnL
Anonym drunkie
Re: Treo??
12 Sep, 2013 22:53
Jeg har "forsøgt" at blive afhængig af kodymagnyl, da jeg tænkte det ville fungere langt bedre end alkohol, men jeg opnår ingenting som jeg kan blive afhængig af derved.
Men jeg ved at andre gør sig helt anderledes erfaringer, og det kan da sagtens være at lige præcis det du bliver afhængig af, kan udløses af nogle lignende piller (går jeg udfra det kan siges at være).
Så må man jo gøre op med sig selv om bivirkningerne er værd at leve med, eller om misbruget/afhængigheden skal stoppes.... - tænker jeg.
Der er jo også folk der er afhængige af sukker og cola (light evt.) - jeg bliver det ikke, det trigger simpelthen ikke mit afhængighedsgen, men andre kan jo have det anderledes, alt hvad der kræver et overforbrug og udgør en "lindring" for noget der ligger udover hvad det burde, kan jo tilskrives at være en form for afhængighed/misbrug... call it whatever.
Som (tidligere) "misbrugere" er vi nok altid lidt i farezonen for at finde andre misbrug, det være sig vel gøre op med sig selv om de er ok, - er det ok at skulle løbe 10 km. om ugen, er det ok at drikke 3 liter cola om dagen, er det ok at tage piller, altsammen måske set i forhold til alternativet for hvor vi er ligenu og her...
Augusta
Re: Treo??
13 Sep, 2013 11:23
Mange tak for jeres svar..

Har læst lidt mere på nettet, og det viser sig at treo inderholder kodein, som er et OPIAT - som også findes i opium og heroin.. Så det giver jo helt mening, at min hjerne reagerer på det, selvom det er små doser. Det føles ligesom treo "vækker" nogle addiction mønstre i min hjerne..

Desuden er der coffein i også og det kan jeg vist heller ikke tåle, Gør min hjerne stresset.

Som I begge skriver, Jørn og Drunkie: Slipper man en afhængighed erstatter man den med ny. Så sandt, så sandt..
Jeg kan bare ikke tåle at være i virkeligheden uden en eller anden form for "støttepædagog", addiction i en eller anden form.
"Reality bites"
fighteren3
Re: Treo??
16 Sep, 2013 13:16
Det er meget almindeligt, at alkoholikere bliver afhængig af kodimagnyl eller andet med kodein i

Det kan være svært at komme ud af
Re: Treo??
16 Sep, 2013 16:41
Jeg får smertestillende medicin for min ryg, men er ikke afhængig af dem....der kan sagtens gå 3-4 dage hvor jeg ingen tager.
Tror nu heller ikke at jeg har det "gen" der gør mig afhængig af andre ting....det skulle da lige være kage :-)) er frygtelig kagesyg når jeg ikke drikker.
Har i denne omgang været ædru siden 4 marts og skulle der ryge et par ekstra kilo på, så gør det heller ingenting, da jeg ikke hører til dem der vejer mest.

Man kan blive afhængig af rigtig mange ting, så længe man er opmærksom på, at det er en mulighed og kan og vil ændre det, hvis adfæren bliver for "alkoholisk"
Loouu
Re: Treo??
18 Nov, 2013 4:45
Jeg er afhængig af treo, og har været det i mange år.
Jeg har forsøgt mange gange at stoppe med dem , men er "faldet" tilbage til dem hver gang. Jeg har også læst indlægsseddelen flere gange, og det der bekymre mig er, at efter så mange år hvor jeg har brugt treo, hvorvidt mit helbred har taget skade. Jeg er et mennesket der igennem mit liv har haft mange afhængigheder, jeg var bla. på stoffer i mange år, men i mit "clean" liv har jeg skabt nye afhængigheder.
bla. et misbrug af treo...
Kasper
Re: Treo??
20 Apr, 2014 19:55
Det er et problem. Jeg skiftede selv fra alkoholl til kodymagnyl ca. 20 om dagen (helst brusetabletter, så virkede det mere som at få en sjus)
Men de gange jeg prøvede at lægge dem væk, fik jeg det forfærdeligt efter en dag eller to, og når jeg tog dem igen var det en kæmpe lettelse.
Kodymagnyl indeholder kodein som er meget vanedannede. Treo indeholder koffein. Men når først belønningscenteret er blev vakt er man fanget. Det går ikke over af sig selv. Du har nok brug for udtrapning og sikkert også abstinensmedicin.
Efter en uge mærkede jeg ikke afhængigheden længere...
Så du er ikke alene :-)
Re: Treo??
20 Apr, 2014 23:44
Jeg har lært i min alkoholbehandling, at har man én gang haft en alvorlig afhængighed, kan man efterfølgende blive afhængig af næsten hvad som helst, ikke mindst smertestillende piller (også dem i håndkøb),og det kan tænde alkoholtrangen i en igen. Binyrebarkhormon (f.eks. s om injektion i et smertende led) frarådes også, da det kan tænde alkoholtrangen.

Selv har jeg erfaret, at jeg skal holde mig fra sukker. Ikke fordi jeg får drikkelyst, men fordi jeg får milde abstinenslignende symptomer, hvis jeg fylder en god portion sukker i mig. Først troede jeg bare, jeg tilfældigvis var blevet utilpas, men nu har det gentaget sig et par gange. Så slut med slik her. Abstinenser er en pris, jeg godt vil slippe for at betale.

Fortsat god påske.
Jan Boysen
Re: Treo??
07 Jul, 2014 20:59
Treo opfatter jeg som "en camoufleret drink".
Ipren, Paramol og Pamol kan bruges. Men det er så uden Treo'ens lille brusende, skarpe "kick"...
Kh fra Boysen
lunte
Re: Treo??
25 Jul, 2014 21:25
Hej.
Jeg tager ca 4-6 treo hverdag,de holder mig igennem dagen.
Og når jeg kommer hjem så begynder jeg at drikke.
Når jeg står op igen,så er det første jeg tager treo.det kan jeg
leve på i 2 timer.Så ja treo er noget skidt.
Og igennem dagen på arbejde så tager jeg treo når jeg bliver træt.
Men når dagen er ved at være slut så begynder jeg på øl.

er der ikke en der vil chattesmiling smiley vvskbh@gmail.com

mvh,

lars
Re: Treo??
26 Jul, 2014 10:59
Hej Lunte

Tager du treo, fordi du har ondt, eller har treo også en anden virkning? Jeg tager ikke selv smertestillende piller og har ikke gjort det, siden jeg havde en voldsom tandpine for ca. 30 år siden. Jeg er så heldig, at jeg stort set aldrig har ondt nogen steder, ud over i psyken, og der hjælper treo vist ikke, og hvis jeg får ondt, strejfer det mig ikke, at jeg kunne tage en pille.

Din situation lyder ikke rar. Har du overvejet at søge hjælp hos din læge eller i det lokale misbrugscenter. Alkoholafhængighed er noget djævelskab, der for mit eget vedkommende har haft meget alvorlige konsekvenser for mit velbefindende og min psykiske funktionsduelighed.

En scleroseramt samlever og et pille- og alkoholmisbrug ville være mere end jeg kunne magte og have lyst til at magte alene. Jeg ville have rigtig meget brug for al den hjælp og støtte, jeg kunne få.

Selv har jeg fået rigtig meget hjælp i mit lokale misbrugscenter, hvor jeg nu går i dagbehandling. Uden den hjælp og støtte, jeg har fået der og fra det netværk af ligesindede, jeg har mødt der, havde jeg ikke siddet i dag og været ædru, men ville sandsynligvis have været meget fortvivlet, modløs og sølle.

Kh Helle
lunte
Re: Treo??
29 Jul, 2014 20:22
Hej helle.
Tusind tak for dit feedback,og jeg lever sammen med en scleroseramt kvinde.
Jeg er desvære så sød og hjælpsom,at jeg desvære er kommet ud i treo og øl.
Jeg tænker desvære mere på mig selv end alle andre,men det gør jeg så ikke alligevel.

Mvh, lars
Re: Treo??
29 Jul, 2014 21:55
Hej Lars

Ja, det dilemma kender jeg alt for godt. Man har lyst - næsten trang - til at hjælpe og være der for en anden og synes måske også, at det skal man da være. Det tærer for hårdt på ens kræfter, men fordi man synes, man skal og bør, bliver det nærmest nødvendigt at sløre følelserne, så man ikke kan mærke, det er for meget. Det er alkohol perfekt til. Jeg har selv bygget et hus på den måde. Det førte på den lange bane til at jeg gik ned med stress og depression + alkoholafhængighed.

Hvis du ikke passer ordentligt på dig selv og sørger for at få tanket overskud på i stedet for at dulme det manglende overskud med piller og øl, har du ikke noget at give af, og det er ingen tjent med - heller ikke din samlever. Der er opgaver, der er for store, til at man kan magte dem alene. Så er det bedste man kan gøre at bede om hjælp.

Kh Helle
Maria.B.
Re: Treo??
23 Sep, 2014 14:41
Hej,

Jeg er desværre også selv afhængig af treo og har været det i mange år.

Jeg begyndte på treo, da jeg konstant havde hovedpine. Første gang jeg tog en treo, stoppede hovedpinen. Lige siden har jeg ikke kunnet lade treoen være.

Jeg har op til flere gange forsøgt at stoppe, men begynder altid på pillerne igen. Oftes på grund af at jeg får voldsomme migræneanfald (kan det være abstinenser??)

Lige nu forsøger jeg igen, da treoen virkelig har ødelagt min hverdag og jeg er bekymret for mit helbred. Jeg prøver så i stedet at tage panodil, hvis der kommer hovedpine eller migræne, men det hjælper næsten ikke, så det er virkelig svært for mig.

Panodilen er ikke "interessant" for mig og derfor tager jeg det kun, hvis jeg har virkelig ondt.

Jeg prøver virkelig at hænge i, men mangler nogen at snakke om det med. Ingen af mine venner, familie eller kolleger ved hvor slemt det er, da jeg ofte skjuler når jeg tager treo.

Sidste gang jeg tog treo, var lørdag eftermiddag (20. september 2014)
Re: Treo??
24 Sep, 2014 21:40
I dit sted ville jeg tale med min læge om det.
Sorgen
Re: Treo??
28 Sep, 2014 14:33
Jeg har det simpelthen så skidt for tiden, måske skulle man vitterlig prøve treo, men må indrømme at jeg ingen brugbar effekt har af andre håndkøbs, som en af mine venner engang sagde "rusen er for lille"; måske er det bare sådan når man én gang har lært hvordan det er at være stoned.
Beklager, måtte ud med det, vende tankerne et andet sted end inde i mit hoved hele tiden.
Det er også fedt at være clean, oh not, i perioder mere end andre.
Det store tomrum indeni og de rationelle tanker der liner virkeligheden op for mig i et skær af at uanset hvad jeg gør er det ikke godt nok.
Selvfølgelig er det godt nok, du er god nok, jeg er god nok, det føles bare ikke sådan.
Syana
Re: Treo??
03 Oct, 2015 12:10
Jeg har haft migræne og forskellige hovedpine former i de sidste 25 år.
Jeg startede op med at få immigran indsprøjtninger af vagtlæge, hver gang jeg fik migræne og har sidenhen prøvet stort set alt medicin.
I en længere periode fik jeg også noget forebyggende, men det fik jeg mange andre bivirkninger af bl.a mavesmerter.
Jeg har været inde og ude af diverse neurologiske afd. Og den sidste tog alt immigran fra mig, da den, i de mængder jeg brugte den, var migræne fremkaldende i sig selv.
Nu bruger jeg kun treo, men den ser også ud til at give bagslag. Den hjalp i starten da jeg ikke fik så meget af den. Men nu er jeg altså igen endt ud i kronisk migræne og hovedpine. Så for mit vedkommende er den også, ved et større forbrug, hovedpine og migræne fremkalende.
Jeg bruger i perioder 20 treo bruse tabletter om måneden.
Så pas på med overforbrug.
Venlig hilsen
Diana
Svend
Re: Treo??
04 Aug, 2016 1:42
Hej ...Desværre har jeg også som mange andre her et overforbrug og afhængighed af treo. Mit overforbrug er dog massivt større end det jeg ellers hører om her på siden. Jeg spiser ca 10 til 12 piller om dagen og overforbruget har stået på i ca 10 år. Mange gange har jeg prøvet sat stoppe, dog uden held. Overvejer at tage langt op i sverige i 2 uger for på den måde at afskære mig fra at kunne købe og indtage treo. Men er der nogen der er kommet ud af deres forbrug og i såfald hvor lang tid tog det så at blive clean ? er der nogen der har brugt canabis olie i overgangs perioden hvor man ligger treo på hylden for at undgå de værste abstinenser ? eller andre gode råd ? Mange hilsner
Re: Treo??
05 Aug, 2016 9:45
Hejsa

Da jeg drak prøvede jeg også dette et par gange, ferie et sted uden alkohol, men jeg fandt dog altid noget, selv i ødemarken i Norge - forbruget var dog reduceret i denne periode.

Men vel hjemme igen, tilbage til det der fik mig til at drikke, så var alt hurtigt ved det "normale" igen.

Jeg skulle gøre noget ved det som gjorde jeg valgte / var nødt til at drikke først.

Bare et par tanker jeg liige vil dele, men har ingen erfaring med TREO.

/ Bjarne
Beklager, kun registrerede brugere må sende emner i dette forum.

Klik her for at logge ind